Pilsudszky terrorja elsöpörte az ellenzéket a vasárnapi lengyel választáson

Varsó, november 16.
Vasárnap reggel 9 órakor kezdődött egész Lengyelországban a saim 372tagjának megválasztása. A választás előkészületeit Pilsudszki marsall diktátori hatalommal és erőszakkal intézte ugy, hogy már a választási kampány előre biztosította a kormány pártjának győzelmét.

Pilsudszki pártja mint a kormánnyal együttmüködő blokk szerepelt a választásokon és rajta kívül még résztvettek az egyenlőtlen küzdelemben a balközép, amely az ellenzéki parasztpárot és az ellenzéki szocialistákat foglalja magában, a keresztény demokraták és a nemzeti demokraták. A nemzeti kisebbségek blokkja, amely a hat év előtti választáson egységesen lépett föl, most három nemzetiségi listára tagolódott. Benyújtottak ezenkívül ukrán, fehérorosz és zsidó listákat is, de ezeknek jelöltjei a megválasztás komoly reménye nélkül mentek bele a választási küzdelembe.

Moscisky elnök és Bartel miniszterelnök, akiknek Pilsudszki mellett alig volt szavuk a választások intézésében, tisztában vannak azzal, hogy az a többség, amely a vasárnapi választáson mandátumot kapott, nem az ő kormánypártjuk, hanem a mindenható marsall akaratának és politikájának végrehajtója lesz. A választás vasárnapja nem mulott el minden incidens nélkül és több halálos kimenetelü zavargások is voltak.

Varsó közelében Pruzkow gyári városban az egymással szemben álló szocialista pártok hivei között valóságos csata folyt le, amelynek 2 halottja és számos sebesültje van. Posenben a nemzeti demokraták rendőri tilalom ellenére fölvonulást tartottak. Lovasrendőrök attakirozták meg a tömeget s az összetüzések során 15-en sulyosabb sérülést szenvedtek. Varsóban, és sokhelyütt voltak összetüzések, amelyeknél 60-an sebesültek meg. Krakóban a rendőrség letartóztatott 50 kommunista agitátort, akik a tömeget zavargások rendezésére uszították.

A szavazásban való részvétel az egész országban meglehetősen élénk volt, a részvétel arányszáma azonban aligha éri el az 1924. évi választások részvételi arányát, amikor a választók 78.3 %-a vett részt a szavazásban. Északgaliciában a napok óta tartó esőzés is csökkentette a szavazók számát, mert a szavazóközpontokat nehezen tudták elérni. A fővárosban még az esti órákban is tartott a szavazók özönlése a szavazóhelyiségek felé. Moscisky köztársasági elnök Tomasowban adta le szavazatát. A szavazás este 9 órakor ért véget szavazatok összeszámlálásának eredménye csak hétfőn reggel lesz ismeretes. Minden jel arra mutat, hogy a kormány blokk a egész országban döntő győzelmet aratott.