Az eladósodott gazdák kivánságai

A makói és környékbeli gazdák Eladósodott Gazdák Egyesülete cim alatt egyesületet létesitettek, amely most körirattal fordult a képviselőkhöz és a következő segitséget igényli számukra: 

1. A Földteherrendező Bizottsághoz fordult gazdák ügyeiben az összes árveréseket ugy ingó, mint ingatlanra, függesszék fel. Az ügyvédek költségeit, a birósági tárgyalások és végrehajtások költségét szállitsák le az eddigi költségek 40 százalékára. Arra hivatkoznak, hogy egy 8000 pengős per után 3000 pengő költséget, vagy 1000 pengő után 300 pengő költséget számolnak el. Elmondják, hogy a hitelező 122 erdei öl tüzifát 75 pengőért, vagyis 2 és fél fillérért mázsánkint vett meg olyan árverésen, ahol egyetlen árverező sem volt.

2. Ahol a zárgondnokság elkerülhetetlen, az adós könnyelmüsége vagy rosszhiszemüsége miatt, ugy a gazdaságot vegye ellenőrzés alá az illetékes Gazdasági Felügyelőség.

3. Léptessék életbe az uzsoratörvényt.

4. Állapitsák meg három évre 8 százalékban a kamatot ama gazdák részére, akiket a F. O. B. érdemesnek talált a rendezésbe belevonni, s 8 százalékból fizessen a gazda 5 százalékot, 3 százalékért vállaljon garanciát, vagy fizesse ki az állam. Az állam által kifizetett összeget a gazda eladás esetén a vételárból azonnal megtériti, ha pedig nem adja el földjét, ugy kilenc év alatt évi 1 százalékkal letörleszti. Amely vidéki bank ezt az áldozatot nem birná el, attól vegye át egyik altruista intézet a követelést.