Folyik az angol államháztartás rendbehozatala

A pénzügyi válság elháritására alakult angol nemzeti kormány szeptember hó 9-én mutatkozott be a parlamentben, amikor is megkezdték az uj adók bevezetésének és a takarékossági rendszabályoknak vitáját. Az alsóház 300 szavazattal 250 ellenében bizalmat szavazott a kormánynak.

A takarékossági rendszabályok közt szerepel a tisztviselők fizetéscsökkentése és a munkanélküli segélyek leszállitása, továbbá a dologi kiadások nagymérvü csökkentése.

Az adóemelések sorában foglal helyet: a jövedelmi, a sörfogyasztási, a dohányfogyasztási, a benzin, a vigalmi adó emelése; a hadikölcsön-kamatok leszállitása. Az angol király civillistáját a nemzeti szükségállapot tartamára 50.000 fonttal (1,350.000 pengő) csökkentette.