Mégis magyar gyár építi az uj rádió-adóállomásokat

Rádiógramokat fogunk továbbítani Székesfehérvárról Amerikába

A Magyar Királyi Posta és Rádiótársaság a következő két év alatt a magyar rádió hírszóró szolgálat nagyarányú fejlesztését valósítja meg. A teljes kiépítés befejezése után rádió adók olyan csoportja lép Magyarországon működésbe, mely az ország egész területén és minden magyarlakta vidéken jó kristálydetektoros és nagymértékben zavarmentes vételt biztosít. 

E nagyszabású rádió hírszóróhálózat jelen első kiépítésben 5 adót fog tartalmazni, a jelenleg Lakihegyen működő adóállomáson kívül. Ezek: egy új budapesti nagyteljesítményű adó és négy ú. n. reléadóállomás, Pécs, Magyaróvár, Miskolc és Nyíregyháza városokban. 

A budapesti nagy adónak a hágai konferencia formulája szerint számított teljesítménye cca 175 Kw. lesz, míg a pécsi, magyaróvári és miskolci reléadók 18 Kw. teljesítményűek, végül a nyíregyházai reléadó 8.8 Kw. teljesítményt fog szolgáltatni. 

Az öt adóállomás megépítésére a nagy magyar rádiógyár, Standard Villamossági R. T. kapott megbízást. Ez a cég – mely világviszonylatban is egyik legnagyobb telefon-technikai gyár – az egész világot behálózó International Telephone and Telegraph Corporation szervezetébe tartozik, így a külföldi többévtizedes tapasztalatok alapján, de tisztán magyar mérnökökkel és egyéb magyar munkaerőkkel, hatalmas újpesti több ezer munkást foglalkoztató gyártelepén fogja az adóállomásokat elkészíteni.

A rádió hírszóró adókon kívül a m. kir. posta székesfehérvári rádió-telegráph berendezését új nagyteljesítményű rövidhullámú adóberendezéssel bővíti. Ezt a berendezést is az előbb említett Standard cég késziti. Ez a rövidhullámú adó oly berendezéssel is el van látva, mely rendes szerepén – s távirat adáson kívül – lehetővé teszi majd rádiógrammoknak Amerikába való továbbítását. 

Így nemcsak Amerikában élő véreink jutnak magyar nyelvű műsorhoz, hanem a magyar földön lejátszódó nemzetközi jelentőségű művészi és zenei eseményeket az egész művelt világnak közkincsévé teszi majd a magyar rádió. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az új magyar rádió-hírszóró adók a legújabb kutatási és üzemtapasztalati eredmények alapján, a legtökéletesebb kivitelben fognak készülni.