Katonai kérdések az országgyűlésben

A képviselőház a katonai törvényjavaslatok közül az ujonczok létszámának emeléséről szólót tárgyalja. A vita nagyon részletes és olykor heves, zajos közbeszólásokkal. A függetlenségi párt mind a két része és a néppárt a törvényjavaslat ellen küzd. Föl lehet ismerni az obstrukcziót, hogy a törvényjavaslat létrejöttét hosszu vitákkal megakadályozzák. A szónokok egymás után adnak be határozati javaslatokat a törvényjavaslatnak különböző okokból való visszautasitására. Ezzel jogot nyernek még egy felszólalásra.

A kormánypártból báró Solymossy Ödön még a vita elején állt föl a javaslat védelmére és bizonyitotta annak szükségességét. Beszélt gróf Zichy Jenő is, de a javaslat ellen. A katonai terhek növekedését nem szavazta meg, mert az ország elszegényedését látja minden téren. Beszédét az ellenzék pontról-pontra helyeselte s mikor kijelentette, hogy ezek után elismeri, hogy nem lehet helye a szabadelvüpártban és kilép onnan, az ellenzék hosszan tapsolt. A kilépés meg is történt.

Báró Fejérváry Géza hovédelmi miniszter, ugyanebben az ülésben (január 28.) már másodszor szólalt föl a megindult vitában. Elmondta, hogy az ismeretes követelések közül melyeknek teljesitsét lehet várni. A nagyobb változásokra nézve azonban utalt arra, hogy a véderőről szóló törvényjavaslat módositása nem sok idő mulva napirendre kerül.