Lyukacsos beton

Lakóházak építésénél a cement alkalmazásának az a nehézsége, hogy a cementbeton jól vezeti a hangot, jó hővezető, szögeket nem lehet beleverni, stb. Ezért régóta igyekeztek a betont lyukacsossá tenni, hogy az említett hátrányokat elkerüljék. A gyakorlatban az eddigi tapasztalatok szerint Meyer-nek, a breslaui egyetem tanárának új módszere vált be, a „gasokret-eljárás”.

A cement és homok keverékébe kalciumöntvényt kever, amely gázt fejleszt. Erre alkalmas anyagot azért volt nehéz találni, mert a gáznak csak addig szabad fejlődnie, míg a beton keményedni kezd és a cement értékes tulajdonságait nem szabad befolyásolni. Az eljárás igen egyszerű, minden építkezésnél külön berendezés nélkül alkalmazható.

Aszerint, mennyire lyukacsos betont kívánunk, a cement és homok keverékéhez 0.5—l ‰ kalciumötvényt kell jól elkeverni és vízzel a szokott módon kezelni. Kezelése ugyanaz, mint a közönséges betoné. Az így nyert lyukacsos beton sűrűsége 0.4-2 kg dm3-enként,szilárdsága nyomással szemben 100-120 kg cm2-ként.

A vizet kis mértékben szívja fel, hőokozta terjedése csekély, a fagyot jól állja. Vassal éppen úgy lehet erősségét fokozni, mint a közönséges betonét, a vas rozsdásodásától nem kell tartani. Jó hőszigetelése folytán a gasokret-fal vékonyabb lehet a közönséges falnál. Minthogy a gázfejlődés egyúttal hőtermeléssel is jár, a gasokret-anyag gyorsabban szárad és az építkezés ideje rövidebb.

Keszi János.