Sütemény háboru, amely miatt zsarolásért kilenc pékmester ellen tett följelentést egy Szondy- utcai füszerkereskedő

Vasárnap érdekes sütemény-ügy került a rendőrség elé. Az ügy, amely olyan, mint egy kis detektívregény az 1 fillérrel olcsóbb kiflik és zsemlék miatt keletkezett.

Schimmel Sándor Szondy- utca 42/c. alatti fűszerkereskedő ugyanis, még az ismeretes kenyérháború előtt 6 fillér helyett 5 fillérért kezdte árusitani a péksütemény darabját.

Schimmelt emiatt – későbbi főljelentése szerint – egy este több pékmester kereste föl és figyelmeztették, hogy ha olcsóbban árusitja a süteményt, akkor a pesti pékektől nem fog árut kapni. A kereskedő erre szakított a pesti pékekkel és egy ujpesti péktől hozatta a süteményt. Erre aztán állitólag
valósággal megfigyelés alá vették a kereskedő üzletét.

Állandóan őrködtek körülötte, hogy megakadályozzák a süteményszállítást s hogy megtudják, kitől kapja az árut. A megfigyelők közül állítólag többen hatósági személyeknek adták ki magukat s az üzletben hivatalosan akarták kérdőre vonni a kereskedőt. Többször följelentést is tettek ellene, hogy „süteménye élvezhetetlen, emberi táplálkozásra nem alkalmas”. Amikor pedig megtudták, hogy a kereskedőnek egy ujpesti pék a szállítója, azt is fölkeresték és azzal fenyegették, hogy ha nem szünteti be a szállítást, a malmoknál megvonatják tőle a hitelt. Schimmel végül is megunta a dolgot és az ügyben szereplő kilenc pék ellen zsarolás címén följelentést tett.

Az eljárás megindult s az ügyészség vasárnap fölhívta a rendőrséget, állapítsa meg, csakugyan történtek-e olyan erőszakosságok a kereskedővel, amilyeneket följelentésében fölsorolt.

A kihallgatásokat ma kezdi meg a rendőrség.