Az orvosi Nobel-díj nyertese Landsteiner Karl 2. rész 1930.

Landsteiner fölfedezése egyszerre világosságot derített azokra a szomorú esetekre, mikor vérátömlesztés alkalmával előfordult, hogy a várt jótékony hatás helyett súlyos, olykor végzetes komplikációk állottak be. Az idegen sajátságra átömlesztett vér vérsavója agglutinálta a vérsejteket az erek eldugultak és súlyos vérkeringési zavarok jelentkeztek.

Ma, amikor a vérüket átömlesztési célokra felajánlókat a kórházak már rendszeresen nyilvántartják, az illetők vércsoport-jellegét is pontosan följegyzik, hogy szükség esetén a megfelelő vércsoportbeli egyén kéznél legyen.

Nem hanyagolható el a vércsoportok jelentősége a törvényszéki orvostan terén sem. Ha egy bűnügy alkalmával valamely vérfoltról szerológiai eljárással beigazolódott, hogy embervérből származik, a további nyomozás során esetleg perdöntő lehet annak a vércsoportnak a minémüsége, melyhez az illető egyén tartozott, akitől a vérfolt származhatott.

De még abban az esetben is, ha végleges eredményre nem vezet, alkalmas a megállapítás arra, hogy a nyomozást szűkebb és ezzel biztosabb keretek közé szorítsa. Még nincs teljesen tisztázva, hogy minő szerep vár a vércsoportokra egy másik, társadalmi szempontból is nagy jelentőségű téren, az apaság biztos megállapításában.

Valószínű, hogy ebben a kérdésben sem lesz a vércsoportok minőségének pozitív értelemben vett döntő szava; inkább arra lehet gondolni, hogy a vércsoport megállapítása mint negatív, kizáró tényező fog kétes ügyekben szerephez jutni.

Kétségtelen, hogy a vércsoportoknak, az antropológiai, szociológiai és rasszkutatások, a fajhigiéne és eugenika mezején is meglesz a jelentősége, de ma még semmiesetre sem tartunk ott, hogy a különböző vércsoportokba tartozó egyének keveredéséből, ezeknek a keveredéseknek a rasszjellegre gyakorolt hatásaira megbízható következtetéseket vonhatnánk. Annál kevésbbé, mert hiszen a vércsoportok minőségének öröklődési viszonyai sincsenek még tisztázva.

Ez a pár szó, melyet a Nobel-bizottság döntésével kapcsolatban szükségesnek véltünk elmondani, mindenkit meggyőzhet a felől, hogy az elismerés babérja, az orvosi Nobel-díj képében, ezúttal olyan gondolkodó főt díszít, melynek szelleme nagy és maradandó értékkel gazdagította a biológiai tudományokat.

Bábonyi Endre