Apponyi véleménye a királykérdésről

Politikai körökben pártkülönbség nélkül fölháborodással beszéltek vasárnap az osztrák császárhű néppárt vezetőségének nyilt leveléről, amelynek éle, eléggé el nem itélendő módon, gróf Apponyi Albert ellen irányul.

Apponyi legutóbb föltételesen lehetségesnek mondotta a monarchista Magyarország és a köztársasági Ausztria unióját, amire az osztrák legitimisták nyílt levelükben kijelentik, hogy ez a nyilatkozat „tapintatlan és tévelygés” és ha Apponyi valóban megtartaná jövő vasárnapra tervezett bécsi fölolvasását, akkor „a császárhű néppárt elkeseredése és fölháborodása tüntetésekben és egyebekben fog megnyilvánulni.”

Beszéltünk vasárnap délben Apponyi Albert gróffal, aki az osztrák legitimisták indokolatlan és durva kirohanásáról ezeket mondta:
- Tulajdonképen nincs mondanivalóm, mert hiszen, hogy az én nyilatkozatomról egyesek miképen vélekednek, az az ő dolguk. Nyilatkozatomban senki semmi ujat nem találhatott. Mindig vallottam és ma is azt vallom, hogy nekünk, magyar legitimistáknak, csak a magyar szent korona törvényes örökösének a hatalomba való visszahelyezésével szabad törődnünk, csak a magyar legitimizmus törvényes célkitüzéseivel szabad foglalkoznunk.

- Hogy Ausztria milyen utakra tér, ahhoz nekünk semmi közünk! Ausztriához való viszonyunk alakításában bennünket kizáróan magyar érdekek irányíthatnak.  Ennyit mondottam, ezt fönn is tartom s ha valakinek ez nem tetszik, arról nem tehetek.

Apponyi gróf végül kijelentette, hogy az osztrák kulturszövetség meghivásának eleget tesz és jövő vasárnapi előadását a bécsi Konzerthausban természetesen megtartja.