Ma választ Románia

Románia parlamentáris életének egyik legizgalmasabb napja következett el vasárnap. Hétfőn zajlik le a román képviselőválasztás olyan két és félesztendő után, amely alatt fölényes többséggel Maniu Gyula pártja kormányzott.

A Jorga-kormány rendeletet adott ki, amelynek folytán vasárnap, a választást megelőző napon semmiféle politikai gyülést vagy manifesztációt nem volt szabad tartani. Ennek ellenére vasárnap délelőtt Nagyváradra érkezett Jorga miniszterelnök és a városháza erkélyéről beszédet mondott mintegy 2500 főnyi közönség jelenlétében. Hangsulyozta, hogy miután a kormány rendelete értelmében politizálni nem szabad, nem politizál, hanem meg akarja mondani, hogy minden politizálót elsodor a produktiv munka utjából és csak munkaszerető szakembereket gyüjt maga köré, hogy letörölje Románia történetéből azt a tizesztendős rozsdafoltot, amely alatt az átkos politizálás a gazdasági romlás örvényébe sodorja az országot. Mialatt erről beszélt, hirtelen zugni kezdtek a pünkösdvasárnapi harangok ugy, hogy a beszédből alig lehetett valamit hallani.

A miniszterelnök gyors fordulattal abbahagyta beszédét, beszállt autójába és elrobogott Kolozsvárra, ahol délben mondott hasonló szellemü beszédet. A kormány, az eddigi jelek szerint, meg fogja kapni a parlamenti többséghez szükséges szavazatokat. A különböző helyekről érkező hirek erőszakoskodásokról számolnak be. Valószinű, hogy Maniu pártja, amelynek a legutóbbi parlamentben 340 képviselőtagja volt, most alig fog elérni többet, mint 35-40 mandátumot.

Nem lehetetlen, hogy a kommunisták, a zsidó párt, az antiszemita párt, az Avarescu-Goga-párt, a Bratianu György-féle uj liberális párt (nem tévesztendő össze a Bratianu Jonel által alapított óliberális párttal, amely a kormánynyal most kartellbe lépett), valamint Lupu parasztpártja egyáltalában nem kapnak mandátumot. Legföljebb 1-2 mandátumra van kilátásunk a szociáldemokratáknak. A kartellben levő pártok közül a Duca-féle óliberális párt 110 mandátumra számíthat.

Előreláthatólag 11 mandátumot fognak kapni a kormánnyal kartellbe lépett németek. A magyar párt megkapja a 2 százalékon fölüli szavazatszámot. A Maniu-kormány választásán a magyar párt az ország területén 172.000 szavazatot kapott. Most, a hatósági beavatkozás folytán, nem lehet ennyire számítani. Valószinű, hogy mandátumot kap gróf Bethlen György, a magyar párt elnöke, Laár Ferenc lelkész, Paál Gábor Udvarhelymegyében, Willer József Csikmegyében, báró Szentkereszthy Béla és Abrudbányai Ede Háromszékmegyében.

Biztosnak látszik még, ha nagyobb erőszakoskodás nem fordul elő, Hegedüs Nándor megválasztása Biharmegyében, dr. Jakabffy Eleméré Szatmármegyében, báró Jósika Jánosé Szilágymegyében, dr. Gyárfás Eleméré Kisküküllőben, Szabó Bénié Brassóban, Parctz Béláé Aradon és Sándor Józsefé Tordán.

A szenátusi választás csütörtökön lesz. A Székelyföldön, különösen Háromszékmegyében, a kormány mindent elkövet, hogy Sándor Józseffel szemben Tőkés Ernő református lelkészt hozza be és Csikmegyében dr. Kiss Béla érdekében dolgozik. Pesszimisztikus jóslás szerint a magyar párt az elmult választáson elért 16 mandátum helyett aligha ér el többet tiznél és a szenátusban volt 6 mandátuma sem biztos.