Föloszlatják a Festetich grófok kétszázéves kisgyaláni ménesét

A világhirü magyar lótenyésztést sulyos veszteség éri: gróf Festetich Kristóf Imre föloszlatja a kétszázesztendős kisgyaláni ménest. Ebből a ménesből kerültek ki a volt monarchia magyar tisztjeinek hires concours-paripái. A ménes apaállatát, az Eclypse-t még gróf Festetich György vásárolta meg és vitte le Kisgyalánba és Eclypse ivadékai egytől-egyig örökölték ősük minden kiváló tulajdonságát.

Az utóbbi években az uradalom főleg arra rendezkedett be, hogy a honvédség számára szállit katonalovakat. A honvédség azonban egyre kevesebb lovat vásárolt és megszünt a külföldi lóvásárlás is.

Nemrégen még évi 13 millió pengő aktivumot jelentett a kereskedelmi mérlegben a magyar ló, ma már ott tartunk, hogy azok a külföldi hitelezők, akiknek pengőkövetelésük van Magyarországon, sem vásárolhatnak a pénzükért lovat. Mielőtt gróf Festetich Kristóf Imre döntő elhatározásra szánta volna el magát, tárgyalásokat kezdett a földmüvelésügyi miniszteriummal. A miniszterium lótenyésztési osztályának a vezetője, Plósz Béla helyettes államtitkár megdöbbenéssel értesült a gróf tervéről, azonban minden jóakarat hiábavalónak bizonyult, mert az államnak nincs pénze a ménes átvételére és a miniszterium méntelepei is nehézségekkel küzdenek.

Nem maradt tehát más választás: föl kell oszlatni a hires ménest.
A gróf megbizta Szmodiss Tibort, uradalmainak központi jószágfölügyelőjét a telep gyors likvidálásával és kiadta az utasitást: értékesiteni minden áron. Több mint száz ló és csikó kerül rövidesen eladásra.

A lovakat a budapesti Községi Lóhusüzem veszi át, elősulyban kilogramonként 14 fillérért. A lókereskedők már csaknem mind a Lóhusüzem ágensei, 7-8 fillérért adják el az élő lovak kilóját…

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület lótenyésztési szakosztálya tehetetlenül és kétségbeesve nézi a hires magyar lótenyésztés pusztulását. Az autó és a traktor kiszoritja a lovat. Óriási lófölöslegünk van és nemcsak, hogy nincs ára a lónak, de ma már egyáltalában nem lehet lovat eladni. A Festetich-uradalomban már megkezdték a lovak bevagonirozását, elindulnak a paripák Pest felé, ahol virsli lesz belőlük, a kiscsikókat pedig néhány nappal a születésük után lebunkózzák. A csikóbőrt a szőrmekereskedők vásárolják össze…