A Gaal Gaston-párt országos választmánya

A független kisgazdapárt országos választmánya vasárnap délelőtt ülést tartott, amelyen Gaal Gaston vezetésével megjelentek a párt képviselőtagjai, Farkas Tibor, Kun Béla, Hegymegi Kiss Pál, Szakács Andor, Dinnyés Lajos, Musa István, Dinich Ödön, Neuberger Ferenc, Láng Lénárd, továbbá a központi tisztikar és ötven vidéki pártválasztmányi tag, Tildy Zoltán ügyvezetőalelnök a parlamenti csoport müködéséről számolt be és megemlékezett azokon a pártokívüli agrárirányzatu képviselőknek hathatós segítségéről is, akik a párt parlamenti frakcióját támogatják.

A nyilvános agitációt megbénító gyülési tilalom ellenére a független kisgazdapárt 146 uj vidéki szervet, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Kecskeméten pedig pártirodákat létesített.

Az országos pártválasztmány végül ezt a határozatot hozta:
„A Független Kisgazdapárt mélységes aggodalommal nézi a mai gazdasági és politikai helyzetet, amelyben napról-napra tovább sorvadnak el a nemzet legnemesebb életerői. Ebben a rendkivüli helyzetben rendkívüli, sulyos és gyökeres intézkedésekre van szükség, hogy a gazdasági élet a végső összeomlástól megmentessék és termelés folytonossága biztosítható legyen. Különösen fontosnak tart a párt a pepecselések és tapgatódzások helyett olyan gyökeres intézkedéseket, amelyek legelsősorban a hitel- és kamatpolitika terén, ugy hely, mint külföldi vonatkozásban is elviselhető helyzetet és közmegnyugvást keltenek, másrészt pedig a gazdasági életet teljesen megbénító pénzszükén mielőbb segítsenek.

Radikális és gyors intézkedések szükségesek a kartelek árdrágító politikájának és a kiméletlen adóvégrehajtások megszüntetésre is. A kibontakozáshoz elkerülhetetlenül szükség van politikai reformokra.

Követelik a titkos választójog törvénybeiktatását, a választás tisztaságát biztosító választójogi rendszerrel, az álláshalmozások, a mammutjövedelmek és az összeférhetetlenségnek megszüntetését, a közéleti tisztaságnak az egész vonalon való helyreállítását. Követelik a választási atrocitások erélyes megtorlását s a választásoknál a párt tagjaival szemben alkalmazott zaklató jellegü és az egész országban nagy elkeseredést kiváltó kihágási büntetések törlését. Kiemeli a párt, hogy a mai rendkívül sulyos időkben fokozott szükség van a sajtó fölvilágosító munkájára s ennek érdekében követeli a sajtószabadságot korlátozó kivételes intézkedéseknek teljes likvidálását.

Végül nyomatékosan rámutat arra, hogy a gyüléstilalom a földalatti szervezkedéseknek nyit utat, a nemzeti és polgári gondolat rovására s követei annak megszüntetését és a szervezkedés szabadságát. A párt megállapítja, hogy a tizéves rendszer teljes egészében csődöt mondott s ennek következtében gazdasági és politikai térre egyaránt kiterjedő rendszerváltozásban, titkos választójog alapján megejtett uj választásokban látja azt az utat, amely a mai sulyos helyzetben a gyógyuláshoz vezethet.”