El Európától

Washington, december 27.
Borah szenátor a bázeli tanácskozások eredményéről kijelentette, hogy sikertelenséget hozak, mint ahogy tizenkét év óta minden ilyen kisérlet meddő maradt. Amerika legjobban tenné – mondotta  Borah -, ha egészen magára hagyná Európát.

Ha Európa a legrövidebb időn belül nem oldja meg a jóvátételi és a leszerelési kérdést, a válság katasztrófához vezet.

Franciaország – saját beismerése szerint is – eddig már többet kapott Németországtól, mint amennyi károsodás a világháboruban érte. Amig az európai államok jóvátételt követelnek a legyőzöttektől és ameddig Európa nem csökkenti legalább 30-40 százalékkal fegyverkezéseit, nem lehet szó arról, hogy az Egyesült Államok segítenek Európán, mert az Egyesült Államok gazdasági helyzete sem javulhat addig, amig ezt a két alapvető föltételt nem teljesítik.

El Európától! – ez a jelszó ma életfontosságu követelése kell, hogy legyen az Egyesült Államok kormányának.

Ez sokba kerülhet ugyan az Egyesült Államoknak, de ha nem követik ezt az alapelvet, akkor az Egyesült Államok csődbe mennek. Egyébként az amerikai szenátus 400.000 dollárt szavazott meg a genfi leszerelési konferencián résztvevő delegáció költségeire. A delegáció vezetője Gibson brüsszeli nagykövet lesz.