A MÁV hivatalos jelentése a biatorbágyi merényletről

A Budapestről szombaton éjjel 22 óra 31 perckor indult 10. számu wieni gyorsvonatot a biatorbágyi viaduktnál katasztrófa érte. Eddig még ismeretlen tettesek közvetlenül a viadukt előtt robbanóaknát helyeztek el, amely a vonat alatt fölrobbant.

Ennek következtében a mozdony- és a szerkocsi kisiklott és a 26 méter magas viaduktról lefordultak, magukkal rántva a kalauzkocsit és öt személykocsit. Öt kocsi a vonattól elszakadva a vágányon maradt. Vasárnap délutánig a halottak száma 22, a sérülteké 14.

A mentési munkálatok vasárnap éjfél után 1 – 2 óra között teljes erővel megindultak és az államrendőrség a csendőrséggel karöltve a nyomozást azonnal megindította. A katasztrófa a bécsi utirányt véve alapul, a bal viadukton történt. A forgalom a másik érintetlenül maradt viadukton át bonyolíttatik le. A vonatszemélyzet közül a mozdonyvezető, a fűtő, a vonatvezető és az egyik jegyvizsgáló meghaltak. A romok eltakarítása 48 óra mulva várható.

A sulyos merényletre való tekintettel az államvasutak igazgatósága a vasúti vonalak fokozottabb őrzéséről a csendőrség igénybevételével hathatósan gondoskodott, és a forgalom biztonságának megóvása érdekében minden lehető intézkedést megtett.