Ausztria kész a „nagyvonalu megoldásokra”

Bécs, április 10.

A tegnapi minisztertanács kereskedelempolitikai határozataival kapcsolatban a „Neue Freie Presse” vasárnapi száma jólinformált oldalról a következőket közli: Tekintettel a még mindig fönnálló tulnagy behozatali többletre, az önsegélyhez kell folyamodni. Ez az önsegély a Franciaországéhoz hasonló kontingentálási rendszer lehetne. Azonkivül Ausztria, tekintet nélkül későbbi rendszerekre és esetleges nagyvonalu megoldásokra, preferenciákat is nyujthatna.

A „Reichspost” szerint a behozatal korlátozására nem elegendő az engedélyezési eljárás. Meg fogják kisérelni kompenzációs szerződések kötését, valamint rendszabályokat fognak hozni az árdrágitások ellen is. A lap szerint ez az akció elsősorban azokra az államokra vonatkozik, amelyekkel szemben Ausztria külkereskedelmi mérlege erősen passziv. Ezekkel az államokkal kell tehát elsősorban érintkezésbe lépni, mindenekelőtt Németországgal, Csehszlovákiával és Lengyelországgal.

Ausztriának igyekeznie kell uj kereskedelmi szerződések kötése, esetleg preferenciák, vagy pedig behozatali kontingensek és behozatali korlátozások utján kereskedelmi viszonyait minél előbb rendezni azokkal az államokkal, amelyekkel szemben külkereskedelmi mérlege passziv.