Egy Pestről jött japán konzuli titkár orgiákat rendezett Kecskeméten

Kínos botrányról suttogtak Kecskeméten, amelynek középpontjában egy japán császári konzuli titkár áll. A titkár urat Reitzer Józsefnek hívják és városszerte rövidség kedvéért konzul urnak szólítják.

Reitzer nemrégen költözött Budapestről Kecskemétre, ahol szüleitől házat és szőlőbirtokot örökölt. Hazaköltözése után előszeretettel forgolódott az ugynevezett aranyifjuság körében és fiatal barátai közül sokat hívott meg Bocskay utca 1. szám alatti lakására, ahol zajos mulatozások folytak. Ezeken a dáridókon joghallgatók és más intelligens fiatalemberek is résztvettek, akik eleinte természetesen nem tudták, hogy mi rejtőzik a konzul úr nyájassága mögött. Végül a rendőrségnek is tudomására jutott, hogy Reitzer vele barátkozó fiatalemberekkel orgiákat rendez. Ezért megindult az eljárás ellene, amelynek összes iratait már át is tették a bűntetőjárásbíróságra.

A konzuli titkár Pesten tolmács volt.

A kecskeméti jelentésben szereplő ReitzerJózsef nem ismeretlen Budapesten. Amikor japán diplomaták, politikusok, vagy más előkelőségek érkeztek a fővárosba, Reitzer mint tolmács a közelükbe férkőzött, megmutatta nekik a látnivalókat és amikor hivatalos látogatásokat tettek, akkor is velük ment. Így került azokra a fényképekre, amelyek az előkelő idegenekről készültek és amelyeknek aláírásán mindig ugy szerepelt, mint Reitzer József konzuli titkár .


Ezzel szemben tény az, hogy Reitzert soha senki nem nevezte ki japán császári konzuli titkárrá, sohasem volt diplomata, de még mint tolmács sem állott a japán konzulátus szolgálatában, mert japán konzulátus nincs is Budapesten. Reitzer Japánnal való minden kapcsolatát ugy szerezte, hogy a dunaparti szállodák halljaiban és kávéházaiban töltötte napjait, ahol szerény díjazásért készségesen fölajánlotta szolgálatait a japán vendégeknek.