A pénzt megeszi a bürokrácia

Nyiregyháza, május 29.

A debreceni, miskolci és nyiregyházi ipartestületek vasárnap országos ipartestületközi gyülést rendeztek Nyiregyházán. A nagygyülést 2000 résztvevő jelenlétében nyitotta meg ifj. Tóth Pál elnök. Kovács Lajos miskolci ipartestületi titkár határozati javaslata, amelyet a nagygyülés elfogadott, a munkainség enyhitését, a kartelltörvény becsületes végrehajtását, a kisiparosság részére bürokráciamentes hitel nyujtását, adóamnesztiát, a földolgozóiparnak a forgalmi adó alóli mentesitését és a Társadalombiztositó Intézet teljes átszervezését követelte.

Több fölszólalás után Éber Antal emelkedett szólásra.
– A kisiparnak ott a helye – mondotta –, ahol az általános és titkos választójogot követelik, a demokratikusan gondolkodók táborában. A polgárságnak nemzeti és demokratikus alapra kell helyezkednie. Az egész magyar nemzeti bruttó jövedelem 3 milliárd pengő. Ebből 800 milliót von el az államháztartás, 400 milliót a vármegyék és városok költségvetése, tehát minden 100 pengőből 40 pengőt kell fizetnie a kisembernek adóba.

A pénzt megeszi a bürokrácia, a tulméretezett hivatalok tömege!
Az állam, vármegye és város legyenek szerények és igyekezzenek költségvetésüket csökkenteni. A mult héten a sütőiparosok küldöttségét vezettem a pénzügyminiszter elé, akitől adótartozásaik 60 hónap alatti kamatmentes fizetésére kértek engedélyt. Nem hiszem, hogy ezt megkapják, mert a mai bonyolult bürokrácia ezt a fizetési módot tul egyszerünek fogja találni.

Az Országos Ruházati Intézet legutóbb polgári ruhákra irt ki pályázatot.
Ha ebben az országban nincs szükség szabóra, cipészre, kisiparosra, ez azt jelenti, hogy nincs szükség polgári társadalomra. Ez ellen tiltakoznom kell lelkem egész meggyőződésével, mert a kereskedő- és iparostársadalom föntartása a nemzet érdeke. Ne minősitsék a polgári társadalmat a választásoknál kiskorunak! Politikai müködésem alatt a kereskedőkkel és iparosokkal együtt dolgoztam, életem hátralevő részét arra fogom forditani, hogy velük szemben fönnálló tartozásomat letörlesszem.

Éber Antal beszédét a közönség tomboló tapssal fogadta.
Délben az iparosok székházában közebéd volt, amelyen Erdőhegyi főispán a kormányzóra emelte poharát, majd Kállay Miklós arról beszélt, hogy a kamatok leszállitása minden kérdést gyökeresen megoldhat. Az elrejtett tőkéket kell előteremteni.