A hét hőse Hitler

A képről hüvös és kietlen szempár, megnyult, kemény és keskeny orr, pamacsos bajusz mered le ránk. Az éles profil mögött barnainges milliók, a milliók mögött a téli ködben uszó Németország, a szent római birodalom modern kiadása, gótikus dómok, gigantikus gyártelepek, kihült kohók, elfedett zsoltárok, rut embertömegek, a moabiti dzsungel, a ruhrvidéki kéményerdő, Luther, Kant, Goethe és Bismarck egymásbaolvadó árnyéka: eldördülő lövések, zárt ajtók mögött suttogó uri összeesküvők, Schopenbauer csordalénye: a német nyárspolgár, védtelen emberek betegreverése, politikai csizmadiák és északnémet kéjgáz, a tudatlanok gőgje s a kétségbeesettek alázata, megbőszült mesterlegények és bosszuvágyó junkerek: ez Hitler!

A brutalitás istenitése, a más faju, más szinü, más agyu ember gyülölete és megvetése, a rombolás orgazmusa, barbárok berontása a kultúra kertjébe: ez Hitler! S Hitler ma a finom és filozófus kancellár kabinettjében ül s egyenrangu, sőt fölényes ur és vezér gyanánt tárgyal a német birodalom első hivatalnokaival.

Hitler szavától függ, milyen uton halad e tragikus év első hónapjaiban a német nép sorsa. A völgyből visszanézve látja az utas, milyen magasból szállott alá, mi is, Hitleren s a német sorson mérve döbbenünk meg, milyen mélységekbe zuhant Európa kulturája s politikája. A sötét képben csak egy a világos s vigasztaló vonás: Hitleren kívül a kancellár asztala előtt kemény s komoly képü uri ember ül, s a szomszéd szobában a tanácskozás végét, másik ugyancsak katonás képü uri ember várja.

Az egyik Gröner tábornok, a birodalom belügyminisztere s a Reichswehr legfőbb parancsnoka, a másik Hammerstein tábornok, a Reichswehr vezérkari főnöke. A durva s kaotikus erővel, az erőszka mükedvelő mesterével szemben áll a porosz katona klasszikus képviselője s az állami erő titkos letéteményese, Gröner és Reichswehr. Milyen torz fordulata a sorsnak, hogy a haladás és a civilizáció sorsa Németországban ma annak a porosz katonának a kezében nyugszik, akit az európai intellektuálisok s a nyugati demokrácia mint a haladás legfőbb ellenségét tepertek földre.

Hitler a hét hőse, de reméljük, tragikus hőse. Amatőrökre végzetes szokott lenni, ha professzionistával kerülnek szembe s a porosz katona a káplári bothoz szokott népek, tömegek fölött a történelmi politika egyetlen képviselője.

Kiss Dezső