Közepes termés várható

A földmivelési minisztérium által junius hó 25-én közzétett vetés- és termésjelentés szerint buzából általában közepes termés várható. A buza vetésterülete 2,786.855 kat. hold és ezen a területen holdankint átlag 6.49 q, összesen 18,100.500 q buzatermés várható. Az idén 1,644.600 q-val gyengébb buzatermésre számithatunk.

A rozsból a közepesnél jobb termésre van kilátás. A rozs idei vetésterülete 1,008.075 kat. hold és ezen a területen holdanként átlag 6.19 q, összesen 6,808.600 q rozstermés várható. A várható termésmennyiség a multévi terménynél 1.298.700 q-al többnek mutatkozik.

A repce közepesnél gyengébb termést ad. Az árpa a közepesnél valamivel jobb terméssel biztat. A zab is a közepesnél valamivel jobb terméssel biztat. A tengeri szépen fejlődik. A burgonya virágzik, töltését megkezdték. A cukorrépa és takarmányrépa jól fejlődött. A kerti vetemények jól fejlődnek.

A lóhere és lucerna második kaszálását helyenként megkezdték, a csalamádé néhol alacsony és fonnyadni kezd, a bükkönyt egyes helyeken kaszálják. A rétek anyaszénáját betakaritották, a hozam sok helyen közepes, másutt gyenge.

A gyümölcsfák közül a kajszin gyenge, néhol közepes termést igér, a cseresznye közepes, a meggy gyenge termésre nyujt kilátást, szilva, alma, körte és dió közepes termést igér. A szőlők virágzása kedvező körülmények között történik.