Ideiglenes árucsereegyezményt kötöttünk Csehországgal

A prágai magyar királyi követség és a csehszlovák kormány között folytatott ideiglenes árucsereegyezmény megkötésére irányuló tárgyalások augusztus hó 19-én befejeződtek. Az egyezmény szerint Magyarország kereken tizenegymillió cseh korona értékü gyümölcsöt, főzeléket és bort szállithat a csehszlovákiai szerződéses vámok mellett Csehszlovákiába, viszont Csehszlovákia ugyanilyen értékben nagyobbára gömb- és fürészelt fára, valamint egyes iparcikkekre magyar behozatali engedélyeket nyert.

A szállitások már megkezdődtek és a következő termények és áruk fognak bemenni az árucsereegyezmény révén magyar részről Csehszlovákiába: szőlő, alma, szilva, görögdinnye, paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma, foghagyma és bor.

A Csehszlovákiával kötött árucsereegyezmény nagyjelentőségü sikere a magyar földmüvelésügyi és a kereskedelmi kormánynak. Ez a nagyjelentőségü egyezmény a legjobb időben, a legalkalmasabb pillanatban született meg, akkor, amikor terményeink kivitelre várnak. Az egyezmény a termelő gazdákra nézve óriási könnyebbséget, az ország kereskedelmének pedig nagy előnyt jelent.

Külföldön müködő delegációink, amelyek átérezve feladatuk fontosságát, kiváló szakértelemmel és töretlen buzgalommal dolgoztak terményeink értékesitése és a magyar gazdasági élet érdekében, minden elismerést megérdemelnek. De elismerés illeti mindenekelőtt a kereskedelmi minisztert, Kenéz Bélát és a földmüvelésügyi minisztert, Purgly Emilt, aki csendes dolgozószobájából irányitotta ezeket a tárgyalásokat s akinek egyik fő gondja, hogy gondoskodjék főzelék- és gyümölcstermésünk kiviteléről.

Purgly Emil céltudatos munkájának sikere elsősorban, hogy a legjobb pillanatban sikerült keresztülvinni az árucsereegyezmény megkötését, hogy időben jutott tető alá az a megállapodás, amely a magyar gazdáknak oly jelentékeny megkönnyebbülést hoz.