Ne pocsékolják el buzájukat a gazdák

A földmivelésügyi miniszter figyelmeztetése

Purgly Emil földmivelésügyi miniszter leiratot intézett az ország összes törvényhatóságaihoz, melyben többek között a következőket mondja:

– Az elemi csapások, elsősorban a rozsda által az ország buzatermésében okozott nagymértékü károsodások sok helyen arra inditották a közönséget, hogy ugy mennyiségileg, mint főképpen minőségileg gyenge buzatermést takarmányozási célokra használja fel. A buzatermés nemcsak nálunk, hanem az összes környező államokban is erősen alatta maradt a várakozásoknak és az utóbbi évek átlagának.

Ez a körülmény a magyar buza iránt való keresletet az európai piacokon jelentékenyen fokozni fogja, amint azt külföldről most már jelentkező érdeklődések igazolják. Kétségtelen tehát, hogy a buzaexport kilátásai erősen megjavulnak, miért is rendkivül fontossággal bir az, hogy a gazdaközönség a buzát el ne pocsékolja s ne használja fel nem helytálló célokra.

Különös nyomatékkal felkérem, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel és alkalommal a fentiekről a gazdatársadalmat megfelelően és késedelem nélkül oktassa ki és figyelmeztesse arra, hogy a gazda ugy az ország, mint a saját érdekei ellen is vét, ha buzatermésének felhasználása körül nem jár el a legnagyobb körültekintéssel, takarékossággal és a buzát, amely esetleg minőségileg nem egészen megfelelő, takarmányozás céljára felhasználja.