Hindenburgot vasárnap 19,359.642 szavazattal a Német Birodalom elnökévé választották

Hitler 13,417.460 szavazatot kapott, kétmillióval többet , mint négy héttel előtt. A kommunista Thälmann több mint egymillió szavazatot vesztett.

Hindenburg már este 10 órakor győzött
Az első választási menet 86.7 %-os választó részvételével szemben a vasárnapi választáson a részvételi arányszám 75 % körül mozog. Föltűnő, hogy Bajorországban és a Rajna-vidéken a szavazásban való részvétel ezuttal nagyobb volt, mint március 13-án, éspedig Hindenburg javára. Hitlerék Keletporoszországban előretörtek ugyan, azonban távolról sem olyan mértékban, mint ahogy azt általában várták. Berlinben föltünően visszaesett a részvétel arányszáma, amennyiben alig érte el a 70 %-ot, míg március 13-án közel 90 %-os volt a választási részvétel. Hamburgban 75-80 %-os volt a szavazási részvétel, a Majna melletti Frankfurtban 85 %-os és több gyárvárosból szintén 85 %-os részvételt jelentenek.

Este 10 órakor már közel 25 millió szavazatot számláltak meg. Hindenburg tábornagyra ebből mintegy 13 millió szavazat esett, tehát jóval több, mint az abszolút többség. Hindenburg fölényes győzelme most már bizonyos, nem hagyható azonban figyelmen kívül az a körülmény, hogy Hitler valamennyi eddigi körzetjelentés alapján jeletékenyen növelte szavazatainak számát. ddig összesen 9 millió nemzeti szocialista szavazatot számláltak össze. A kommunisták szavazatai lényegese csökkentek, este 10 óráig e szám alig 2 ½ millió. Miután Hindenburg szavazatainak száma körülbelül olyan mértékben emelkedett, mint amennyi az előző választáson Düsterbergre esett, valószinünek látszik, hogy Hitlerék vasárnapi szavazatnyeresége kommunisták szavazataiból adódik.

Hivatalos jelentés szerint este ž 10 óráig 24,541.300 szavazatot számláltak össze. ezek a következőképpen oszlanak meg:
Hindenburg 13,091.100
Hitler 8,919.400
Thälmann 2,199.000
érvénytelen 31.800

Nem sokkal ezután ujabb hivatalos jelentés következett, amely szerint este 10 óráig összesen 34,641.500 szavazatot számláltak össze és ezekből kapoot:
Hindenburg 18,526.100
Hitler 12,541.200
Thälmann 3,487.600 szavazatot.

11 óra 20 perckor már megvolt a választás ideiglenes eredménye
Hitlerék kezdettől fogva tisztában voltak ugyan a bukással és minden erőlködésük a közeledő porosz képviselőválasztásoknak szólt, amikor a most elért szavazatok számával akarnak majd hiveket hóditani, de ilyen gyors letörésre mégsem számitottak. Este 10 óra 25 perckor a következő volt az eredmény : Leadtak 35,908.003 szavazatot.
Ebből kapott:
Hindenburg 18,964.119
Hitler 13,177.080
Thälmann 3,670.226 szavazatot,
érvénytelen volt 94.578 szavazat.

Husz perccel mult csak 11 óra, amikor a választást vezető hivatal kihirdette a választás ideiglenes eredményét, amelyből csak a hamburgi adatok hiányoztak:
Leadtak 36,583.924 szavazatot.

Ebből kapott:
Hindenburg 19,360.944
Hitler 13,416.914
Thälmann 3,705.115 szavazatot.

A többi szavazat érvénytelen volt. hivatalos körökben a választás eredményével általában meg vannak elégedve. a nemzeti szocialisták erőteljes agitációja mellett előrelátható volt, hogy szavazataik száma szaporodni fog. De Hindenburg-front erejét mutatja, hogy a Hindenburgra leadott szavazatok nemcsak többszázezerrel gyarapodtak, hanem Hindenburg ezuttal elérte az abszolút többséget, amelyet az első választáson csak megközeliteni tudott. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a nemzeti szocialisták ismét körülbelül kétmillió szavazattal gazdagodtak négy hét leforgása alatt, ami a porosz tartomyánygyűlési választásokat erősen fogja befolyásolni.


A kommunisták egy része Hitlerre szavazott

Politikai körökben a Hindenburgra leadott szavazatok számaránya megfelel a várakozásnak. a Hindenburg-szavazatok több, mint 700.000-rel emelkedtek. Hogy Hitlerre adott szavazatok száma is nagyobb lesz, előrelátható volt, mert a másrciusi választáson Düsterbergre adott szavazatokból egy rész neki jutott, miután a Düsterberg-párt vezető személyiségei közül sokan ebben az irányban fejtettek ki agitációt.

Ez maga azonban nem ad magyarázatot arra, hogy a Hitler-szavazatok bőven kétmillióval megszaporodtak. Tekintettel arra, hogy Thälmann 1.1 millió szavazatot vesztett, föltehető, hogy a kommunisták egy része vezérük kilátástalanságára való tekintettel a nemzeti szocialisták vezérére szavazott. Hindenburg a mai második választáson megkapta az abszolút többséget, sőt több mint egymillió szavazattal meg is haladta. A részvétel a márciusi 86,2 %-kal szemben ezuttal 83,2 % volt.

A 35 kerület közül 31-ben emelkedett a Hindenburgra adott szavazatok száma; négy kerületben csökkent, de sehol sem többel, mint egy százalékkal. Hitlerre valamennyi kerületben többen szavaztak le, mint a multkor, kivéve Oberschwaben kerületet. Thälmann szavazatainak száma mindenütt apadt, helyenként több mint egyharmadával.

Párist elkedvetlenitette Hitlerék kétmilliós előretörése

Páris, április 10.
Párisban Hindenburg fölényes győzelmét, mely éjfél után vált ismeretessé, örömmel fogadták, bár Hitler szavazatainak kétmilliós szaporodását a négy hét előtti eredményhez képest meglepetést és kedvetlenséget okozott. A „Petit Parisien” szerint a vasárnapi elnökválasztás jelentősége akkor lesz történelmi fontosságu, ha a nemzeti szocialisták nem érik el azt a szavazatszámot, mint március 13-án. a nemzeti szocialista mozgalom történetének fordulópontja ez a nap, mert ha most kudarc éri Hitleréket, megindul a bomlási folyamat. Az április 24-iki nagy ütközet előtt Hitlerék minden erejükkel résztvettek a küzdelemben, mert jól tudják, hogy ha szavazataik száma nem éri el a tizmilliót, ez a nemzeti szocialista mozgalom végét jelenti.