A Kormányzó Ur nyitotta meg a főváros uj élelmiszervásár-telepét

November hó 18-án délelőtt fél 12 órakor adták át rendeltetésének a főváros uj élelmiszer-nagyvásártelepét. Az ünnepies megnyitáson a kormányt Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter képviselte. Az ünnepségre érkező vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Urat az irodaépület főbejáratánál Huszár Aladár ur, főpolgármester, Borvendég Ferenc alpolgármester és Vajna Ede közélelmezési tanácsnok fogadták és kisérték föl az élelmiszercsarnok északi folyosójára, ahonnan az egész hatalmas épitmény áttekinthető.

Vajna Ede párszavas üdvözlése után Borvendég Ferenc alpolgármester mondott beszédet és beszéde végén a Kormányzó Urtól engedélyt kért, hogy a Vásártelepet használatba vehessék.

A Kormányzó Ur megadta a megnyitásra az engedélyt, majd megtekintette a hatalmas vásárcsarnokot. Lement az épület óriási pincéibe is és nagy érdeklődéssel szemlélte a teljesen modern hűtő- és fűtőberendezéseket. A Kormányzó Ur a nagy számban összegyült közönség lelkes éljenzése közben 12 óra után pár perccel távozott az élelmiszer-nagyvásártelepről.

Az uj élelmiszer-nagyvásártelep rendeltetése az, hogy a vidéki élelmiszerfelhozatal központja és a piaci és vásárcsarnoki árusok bevásárlási helye legyen. Feladata az is, hogy a mezőgazdasági kivitelt szolgálja, hogy ekként a vidéki export részben a főváros nagyvásártelepén át bonyolódjék le. A telep nagy kereskedelmi helye a zöldség-, főzelékféléknek, a burgonyának, gyümölcsnek, tojásnak, baromfinak, tejterméknek, halnak és vadnak. A vásártelep 17 és fél katasztrális hold fővárosi területen épült fel a soroksári Dunaág közelében. A továbbfejlődés céljára a telep közvetlen szomszédságában még további 7 hold áll rendelkezésre.

A telep főrészei: a vasuti berendezések, a vásárcsarnok, az irodaépület, a nagydunai hajókikötő, a dunaági dereglyekikötő, a vidéki kocsik vásárhelye és a telep összekötő kutjai. De ennek a telepnek céljait szolgálja a közvetlen szomszédságban elterülő fővárosi kikötő is.

Az uj telep szolgálatában 10 kilométernél hosszabb vasuti vágány áll, melyek a MÁV kikötőpályaudvarától indulnak és amelyeken át az áruküldeményeket tartalmazó vasuti kocsikat a közel 2 kilométer hosszu rakodókhoz továbbitják. A rakodókon egyszerre 210 vasuti kocsi rakódhatik.

Az árusitás főhelye a csarnoképület, amelynek hosszusága 284 méter, szélessége a földszinten 42, a pincében 48 méter, a földszinti helyiségek magassága 17 méter, a pincéje 4 méter, a csarnokot hosszában két főut szeli át, keresztben pedig 11 átjáró út. A pince négy részre oszlik és ide is kocsiutak vezetnek le. A csarnok emelete közvetlen összeköttetésben áll a négyemeletes irodaépülettel, amelyben a vasut, a posta, vámhivatal, bank és csarnokfelügyelőség, az alagsorban a vendéglő, kazánház, transzformátor, továbbá munkásszemélyzet helyiségei kaptak helyet.

Az uj nagyvásártelep költsége 8 millió pengő volt.