Varázslók az ókorban 3

Érdekes csoda volt az ókorban Lydia egyik templomának csodája is: tűzgyújtás ima segítségével. Az oltáron elhelyeztek egy darab fát, a pap könyörgést mondott az istenekhez, hogy tegyenek csodát, a nép felvilágosítására s az ima végén íme a fahasáb minden külső behatás nélkül meggyulladt. Ennek is van természetes magyarázata.

A fát égetett mész és kén keverékével itatták át. Egy csepp víz elegendő volt ahhoz, hogy a mész a kén meggyújtására elegendő hőt termeljen s a fa is meggyulladt ettől. Ugyanez a magyarázata Nessus vérével átitatott ingnek is, mellyel Heraklest emésztették el. Aki felhúzta a Nessus ingét, az meghalt, mert mésszel és kénnel volt átitatva.

Igen sok éneklő, beszélő és mozgó szobrot állítottak fel Egyiptomban. Híres volt Ochmoun fáraó városvédő rézlibája. Ha idegen akart a városba lépni a rézliba irtózatos hangon gágogni kezdett és összecsapdosta szárnyait. Az őrséget felverte és a betolakodót elfogták.

Ugyanilyen rejtélyes dolog volt a vízvezetékőrző automata alabárdos is. A vízvezetékre fémszobrokat, katonákat építettek, kezükben karddal. Beljebb egy sárkányszobor állt. Ha valaki a vízvezeték bizonyos fedőlapjára lépett a fémalabárdos kardjával lesújtott.