A délnémet miniszterelnökök és Papen kancellár vitája

Berlin, junius 12.
Hindenburg vasárnap délben kihallgatáson fogadta Held bajor és Bolz württembergi miniszterelnököket, valamint Schmitt badeni államelnököt. A kihallgatáson Papen birodalmi kancellár is résztvett és a négy államférfi az elnök előtt vitatta meg azon nagy változásokat, amelyeket az uj kormány a birodalom politikájában érvényesíteni akar.

Az audencia ötnegyedóra hosszat tartott és utána a Hitler-kőnyomatos jelentése szerint „a tárgyalás résztvevői elég jó egyetértésben váltak el egymástól”.

A délnémet miniszterelnökök tiltakoztak minden olyan intézkedés ellen, amelyek a tartományok alkotmányszerű önállóságát sértenék és tiltakozni az ellen, is hogy Poroszország élére birodalmi kormánybiztost állitsanak.

A másik ütközőpont a Hitlerék rohamcsapatainak ujból való engedélyezése volt. Ugy látszik, hogy Papen kancellár e részben is visszavonulásra kényszerült, mert a német nacionalisták az audiencia után maguk is sietve beismerték, hogy a rohamcsapatok ezentul nem birhatnak katonai jelleggel és a belügyi kormány állandó ellenőrzése alatt fognak állni.

Végeredményben a vasárnapi audiencia a reakciós irányzat iramára féket tesz és megérteti a „Herrenklubból” – összeállított birodalmi kormánnyal, hogy a délnémet tartományok ellene vannak minden kisérletnek, amely a köztársasági alkotmány megváltoztatására irányul.