Egyenruhás magyar horogkeresztesek fölvonulása a Városligetben

Vasárnap délután 5 óra tájban botrány, verekedés és kardlapozás keletkezett harminc 18-20 éves horogkeresztes fiatalember körül, akik bricseszesen, barna ingben, karjukon a horogkereszttel vonultak fölt a Ligetben. A „magyar hitleristák” négyes sorokban meneteltek a Városliget ünnepi hangulatban sétáló, vidám közönsége között s megjelenésük nem csekély föltünést keltett. Később kisebb csoportokba oszolva, horogkeresztes jelvényes kartonlapokat kezdtek osztogatni.

Az egyik csoport nem elégedett meg ezzel a propagandával, hanem az Iparcsarnok előtt odalépett egy padhoz, amelyen egy munkáskülsejü fiatalember ült két leányával és egy kisfiuval.

- Vegye le ezt a rongyot! – támadtak a fiatalemberre és az egyik hitlerista már oda is nyult, hogy kitépje a fiatal munkás gomblyukából a szociáldemokrata párt jelvényt. A fiatalember nem hagyta magát:
- Mit akarnak tőlem? Ehhez nincs joguk….

- Ha nem engedelmeskedik, azonnal bekisérjük a rendőrségre! – kiáltották a hitleristák és fenyegető mozdulatokkal csaptak a bajonettjükre. A szóváltásra természetesen szoros embergyürü vette körül a padot és néhány perc mulva már több százan asszisztáltak a mind izgalmasabbá váló összetüzéseknél.

A csoportból ekkor egy csizmás, bricseszes ember lépett elő, akiről később kiderült, hogy gazdatiszt és arculütötte az egyik hitleristát, a többekre pedig izgatottan támadt rá a tömeg:
- Szégyeljék magukat! Mit izgágáskodnak? – kiabálták és már szorongatni kezdték Hitler ifju magyar híveit. Végre nagynehezen egy rendőr furta magát keresztül a sokszáz emberen és a válságos helyzetben levő horogkereszteseket el akarta kisérni. De egymagában tehetetlen volt, nem tudta megvédeni a bajba jutott hitleristákat. Öklök és botok emelkedtek a levegőbe, pofonok csattantak el. A Széchényi-fürdő előtt az egyik hitlerista kirántotta a bajonett, de nem tudta használni, mert egyszerre tizen is lefogták a karját.

A rendőr sipjelére ekkor már két másik rendőr érkezett a botrány szinhelyére, akik oszlásra szólították föl a tömeget, amely ekkor közel ezerre is fölszaporodott és mindenünnen hangzott a kiáltás a horogkeresztesek felé:
- Heccelni jönnek ide! Nincs elég bajunk! Éppen ezekre van szükség!

A közönségen akkora izgalom vett erőt, hogy egy-két nyakleves és ütleg minden hitleristának kijutott, aki nem birt idejében elmenekülni. A tömeg egy része azt hitte, hogy a rendőrök a horogkereszteket próbálják védeni, így történt, hogy Ürge József rendőrőrmestert kődobás érte.

A törzsőrmester kardot rántott, sipjába fujt és nemsokára 8 rendőr érkezett futólépésben a Hermina-uton levő 22-es őrszobáról, hogy rendet teremtsen. Oszlásra hivták föl ujra a hatalmas tömeget, amely nem engedelmeskedett az egyszeri fölhivásnak. Amikor a rendőrök látták, hogy máskép nem tudnak célt érni és a helyzet egyre fenyegetőbb, kardot rántottak s így rontottak a tömeg közé. Erre mindenki ijedten menekült, sokakat laposvágás ért, de élesvágástól senki sem sebesült meg.

A tömegből nyolc horogkeresztes fiatalembert a rendőrök bekisértek a 22-es őrszobára és ott igazoltatták őket, a közönségből senkit sem állítottak elő. Egy rendőrfölügyelő, akit az Angol Parkból hivtak a tumultuózus jelenetek szinhelyére, azonnal jelentést tett a főkapitányság központi ügyeletén. Andréka főkapitányhelyettes a jelentés vétele után ugy intézkedett, hogy a rendőrposztokat a Városliget egész területén erősítsék meg és kerékpáros rendőrök cirkáljanak a Liget utjain, nehogy a botrányos verekedés megismétlődhessék.