Még ebben az évben hét rendeletet bocsát ki a belügyminiszter az OTI szanálására

A Társadalombiztosító Intézet szanálásának sulyos kérdése hónapokig tartó előkészítés után e héten végre eldől. A 33-as bizottság csütörtöki ülése elé ugyan csupán egy felhatalmazási keretrendelet kerül, – ezt a bizottság tagjai bizonyára kifogásolni is fogják! – de csakhamar megindul és még ebben az évben be is fejeződik a belügyminiszteri rendeleteknek valóságos pergőtüze az OTI 8.5 millió pengős deficitjének megszüntetésére.

A felhatalmazási rendeletnek egyik legérdekesebb és nyilvánosságra eddig még nem került intézkedése az államháztartás súlyos helyzetével függ össze. Az államnak ugyanis 22 millió pengős tartozása áll fenn az OTI-val szemben és az illetékes tényezők arra számítanak, hogy e tartozások évi 1,200.000 pengős törlesztési részletei nem lesznek a költségvetésbe beilleszthetők. Éppen erre való tekintettel a felhatalmazási rendelet úgy intézkedik, hogy e törlesztési részlet helyett az 1932/33. és az 1933/34. költségvetési években ennél kisebb, a belügyminiszter által a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározandó összeget fizessen az állam megtérítésképpen.

A tartozás fennmarad ugyan, de könnyen megtörténhetik, hogy törlesztés címén az OTI két éven keresztül egy fillért sem fog kapni, pedig amikor az öregségi ágazat pénzéből a betegségi ágazatban költötték el ezeket az összegeket, az az álláspont érvényesült, hogy ez a gazdálkodás és túlméretezés az állam vezetése alatt történt és ezért kellett az elköltött 23 millió pengőt törvényben biztosítani az OTI részére.

A felhatalmazási rendelet életbeléptetése után a következő hat rendelet kibocsátására kerül sor az OTI szanálása ügyében:
1. A táppénzt, valamint a terhességi és gyermekágyi segélyt az átlagos napibér 60 százalékáról 50 százalékra csökkentik még a tavalyi kormányrendelet alapján.
2. A háztartási alkalmazottak biztosításának ügyét külön rendeletben választják szét az ipari alkalmazottakétól. A háztartási alkalmazottak után fizetendő egységes betegségi biztosítási járulék havi 3 pengő, a balesetbiztosítási díj napi fél fillér lesz.
3. Rendeleti úton módosítják a háztartási alkalmazottak bejelentési rendszerét. A háztartási alkalmazott fizetését ezentúl nem kell bejelenteni, csupán a személyazonosságra vonatkozó adatokat kell közölni, mert hiszen most már mindnyájan egy napibérosztályban lesznek.
4. Elrendeli a belügyminiszter, hogy a betegség esetén kiváltandó munkaadói igazolványért 20 fillért kell fizetni, az orvosi receptek után, ha a gyógyszert nyilvános gyógyszertárban szolgáltatják ki, 30 fillért, ha az intézet házigyógyszertárában, 20 fillért.
5. Külön rendelet intézkedik az orvosi illetményekről és végül
6. az orvosok működési szabályzatáról.

A kollektív szerződést tudvalévően nem sikerült megkötni, most tehát olyan mértékben szállítják le az orvosi illetményeket, hogy ezek kifussák az e célra rendelkezésre álló összegből, vagyis az országosan előírt járulékok 11,5 százalékából, a vállalati pénztáraknál pedig 12,5 százalékából. Csökkenteni fogják a rendelőintézetek forgalmát és megszüntetik ezekben a tömegrendelést. Az az elv fog tehát itt érvényesülni, hogy a beteget a körzeti orvos kezelje.


Az orvosérdekeltség sérelmesnek tartja a szanálási tervezetnek reá vonatkozó rendelkezéseit és vasárnap reggel már olyan hírek is terjedtek el, hogy az Orvosszövetség kivonult a szanálási bizottságból és nem vesz többé részt ennek munkájában. Beavatott helyen megállapítják most, hogy az erre vonatkozó deklarációt Csilléry András felolvasta ugyan, az Orvosszövetség és az orvosi tanács azonban utóbb mégis résztvett az illetményszabályzat megvitatásában, holnap délelőtt pedig folytatólagosan tárgyalják le a működési szabályzatot is.

Érdekes egyébként, hogy a német szakértő, dr. Sonderhof, a hamburgi munkáspénztár igazgatója, már elkészült jelentésével, amelyben véleményt mond a Társadalombiztosító Intézet adminisztrációs rendszeréről és a racionalizálási lehetőségekről. A jelentést már benyujtotta a belügyminiszternek, aki rövidesen áttanulmányozza, az OTI vezetősége pedig ugyancsak megvitatja a javasolt adminisztrációs egyszerűsítéseket.

A most megjelenő szanálási rendeletek természetesen nem a német szakértő tanácsai alapján készültek, mert hiszen az ő feladata csupán az adminisztráció felülvizsgálása volt. Sonderhof dr. egyébként e héten már el is utazik Budapestről.