Rövidek

Maniu átveszi a parasztpárt vezetését, de nem akar miniszterelnök lenni

Bukarestből jelentik: A nemzeti parasztpárt vezérlőbizottságának kérdése Maniu kijelentette, hogy ismét átveszi a párt vezetését, a miniszterelnöki állás elvállalására azonban továbbra sem hajlandó. A „Curentul”-ban megjelent interju szem- és fültanui kijelentették, hogy Maniu semmiféle olyan nyilatkozatot nem tett, amelynek éle a király ellen irányult volna.

Kommunista fiatalok szervezkedési kísérlete

A suhancok a detektivek első kérdéseire azt vallották, hogy az utcán verődtek össze és előzetes megbeszélés nélkül ötletszerüen tüntetést akartak rendezni Sallai és Fürst sírja mellett. A főkapitányság politikai nyomozóosztálya az előállított suhancokat egyenként kihallgatta és az összes kihallgatások befejezése után elengedte a fiatalkoruakat a rendőrségről.

Demokratikus és szabadelvü politikai fejlődést kiván Jugoszláviában Szrszkics miniszterelnök

Belgrád, augusztus 7.
A jugoszláv demokrata radikális parasztpárt parlamenti csoportja előtt Szrszkics miniszterelnök kifejtette kormányának munkáprogramját. Az alkotmány – ugymond – megadja a lehetőségét a normális politikai életnek a liberalizmus és demokratizmus szellemében. A kormány az adminisztráció széleskörü decentralizálását vette tervbe. A kormány szilárd elhatározása szerint mindenáron fönn kell tartania a költségvetés egyensulyát és a valuta stabilitását. A mezőgazdaság terén a kormány mindenekelőtt az általános válság által erősen sujtott parasztság helyzetén igyekszik javitani.

Hitler meghátrált
Hindenburg elhatározása válságba sodorja a nemzeti szocialista pártot! A hadsereg hü Hindenburghoz és Hitler kijelentette, hogy nem csinál puccsot.

Franciaország biztosra veszi a diktaturát, „amely a Hohenzollernek Poroszországához hasonló katonai államot teremt”.

Venizelosz nem adja át a hatalmat a görög monarchistáknak
Athén, augusztus 15.

Venizelosz miniszterelnök kijelentette, hogy hajlandó valamennyi párttal kötött megegyezés alapján az alkotmány módosítását tervbevenni, föltéve, hogy a néppárt kötelezi magát arra, hogy tiz esztendőn belül nem veti föl az államforma kérdését. Venizelosz hozzáfüzte: - Ha a néppárt a szeptember 25-i választásokon hatalomra jutna és ha a köztársaság védelmére vonatkozóan nem kapnék elég biztosítékot, az alkotmány utolsó cikkére hivatkozva nem adnám át a hatalmat a néppártnak.

Véglegesen megállapították a birodalmi gyülés mandátumainak föloszlatását

Berlinből jelentik: A birodalmi választási bizottság hétfőn véglegesen eldöntötte, hogy melyik párt hány mandátumot kapott. A birodalmi gyülésnek összese 608 tagja lesz, éspedig 230 Hitler-párti, 133 szociáldemokrata, 89 kommunista, 75 centrumpárti, 37 Hugenberg-párti, 22 bajor néppárti, 7 német néppárti, 1 Landvalk-párti, 2 gazdasági párti, 4 állami párti, 4 keresztényszocialista, 2 német parasztpárti és 2 württembergi parasztpárti.

„Nem tervezek koaliciót Hindenburg ellen” – jelentette ki vasárnap Brüning
Berlin, augusztus 28.
Brüning volt birodalmi kancellár vasárnap a következő nyilatkozatot tette: A „Deutschc Allgemeinc Zeitung” szerint azon igyekszem, hogy koaliciót hozzak létre a birodalmi elnök ellen irányuló éllel; azt is mondja a lap, hogy azt jelentettem ki, hogy most megyek, de majd visszajövök és akkor Hindenburg fog menni.

Ezzel szemben megállapítom, hogy ilyen kijelentést sohasem tettem. Ilyen kijelentés az ellenkezőjét fejezné ki fölfogásomnak és elveimnek. Ha egyáltalában voltak, politikai tanácskozásaim, ezeknek célja kizáróan az volt, hogy megkiséreljem az alkotmányos utat biztosítani Németország további politikai fejlődése számára.