Gorgulov, a francia köztársaság elnökének tébolyodott gyilkosa a párizsi rendőrségen

Gorgulov tudvalevőleg orosz emigráns orvos, aki diplomáját Prágában szerezte és Párizsban akart letelepedni. Az orgyilkos merénylet okát mindezideig nem sikerült a hatóságoknak kideríteniök.

Az orvosok megvizsgálják majd Gorgulov elmeállapotát, mert valószínűleg tartják, hogy beszámíthatatlan. Doumet ugyanis annyira kevéssé exponált államférfi volt és annyira népszerű, hogy még ellenfelei is mindig tisztelettel nyilatkoztak róla. El sem tudják képzelni, hogy valakinek, akár politikai, akár személyes oka lehetett volna Doumert gyűlölni.

A gyilkos emigránst a merénylet után majd széttépte a feldühödött tömeg. Arcán a tömeg ütlegeinek nyomát viseli.

Cloude Ferrere, a gyilkos merénylő másik áldozata. Gorgulov, a francia köztársaság elnökének elvetemült gyilkosa Claude Farrere- t is megsebezte két revolverlövéssel.

A merénylet tudvalevőleg a Hadviselt Irók könyvkiállításán történt, abban a pillanatban, amikor Doumer elnök Claude Farrere állványa előtt beszélgetett a világhírű íróval, aki, mint ismeretes, a francia haditengerészet tisztje volt.

Farrere sebeit a Beaujon – kórházban kötözték be.