Ha örül Horger Antal úr...

 „A szegedi egyetem egyik tanárának feleségét emberölés kisérletével vádolja az ügyészség!

Dr. Horger Antalné ügyét hétfőn tárgyalja a biróság (huszadikszazad.hu, 1924. január)

Horger Antalra, a szegedi egyetem - és saját maga - fura urára rálőtt a felesége.
Az esetet így tálalta a sajtó:

"Szó-szót követett s az asszony arculütötte az urát, aki erre belemarkolt felesége hajába s földreteperte. Nagynehezen szétválasztották őket. A férj ki akart már menni a lakásból, de Horgerné revolvert rántott elő s kétszer rálőtt az urára. Az egyik golyó célt tévesztve a kályhába furódott a másik azonban Horger balkarját találta, de nem okozott komolyabb sérülést, mert a seb 20 napon belül meggyógyult." (Hétfői Napló, 1924. január 28.)

Ugyan ki gondolta volna a magyar nyelvészet nyilvános rendes tanáráról, a konzervatív, pozitivista tudósról, aki németes alapossággal írta meg műveit, hogy egyszer csak belemarkol a felesége hajába és a földre teperi. Persze Őnagysága sem lehetett a szelídség szobra, ha csak úgy fogta magát és pisztolyt rántott, ráadásul kétszer célzott és lőtt!

Az esetet hosszas és kínos bírósági procedúra követte, melynek során Horger Antal bizonyára meg volt győződve, hogy ennél rosszabb ebben az életben már nem nagyon érheti, hiszen hajszálon múlt, hogy életben maradt.

Ám egy húszéves költősihederből épp ez idő tájt készülnek versbe robbanni szegénységének, elhagyatottságának és megalkuvást nem ismerő ifjonti dacának sistergő szavai: "Nincsen apám, se anyám,…"
Eme verse miatt aztán majd Horger Antal 1925. március 30-án, hétfőn reggel két tanú jelenlétében közölte Vele, hogy e verse miatt az egyetem nem látja szívesen többé tanulói között.

Hét év múlva ugyanez a költő halhatatlan remekművel köszönti önmagát harminckét éves születésnapja alkalmából. Ebben név szerint is megemlékezik Horger Antalról: "Ha örül Horger Antal úr,/ hogy költőnk nem nyelvtant tanul,/ sekély/ e kéj --/ Én egész népemet fogom/ nem középiskolás fokon/ taní-/tani!"

Hát ez volt az igazi baj, Professzor úr! Az a seb 20 nap alatt begyógyult, de ez a másik, ez sose fog.

Viszont Önnek külön szerencséje, hogy van ez a lap, amelyik most újra közölte ezt a cikket. Mert Ön ez által most a merev, hideg szívű, költőt kirúgó professzor helyett egy szenvedélyektől gyötört igazi férfi lett! A leteperés és a felesége miatt egyaránt.

Mert higyje el, az is valami, ha valakinek olyan felesége van, aki alkalomadtán előrántja a pisztolyt és kétszer rálő az emberre, viszont csak egyszer talál. Akkor is csak a bal karba.