Harminc bricseszes, barnainges, horogkeresztes fölvonulása botrányos verekedést provokált a Városligetben

A rendőrök kardlapozással állították helyre a rendet és a tömeg dühe alól az őrszobára kísérték a ,,magyar hitleristákat”

Vasárnap délután 5 óra tájban botrány, verekedés és kardlapozás keletkezett harminc 18-20 éves horogkeresztes fiatalember körül, akik bricseszesen, barna ingben, karjukon a horogkereszttel vonultak fől a ligetben. A ,,magyar hitleristák” négyes sorokban meneteltek a Városliget ünnepi hangulatban sétáló, vidám közönsége között s megjelenésük nem csekély föltűnést keltett. Később csoportokba oszolva, horogkeresztes jelvényes kartonlapokat kezdtek osztogatni.

Az egyik csoport nem elégedett meg ezzel a propagandával, hanem az Iparcsarnok előtt odalépett egy padhoz, amelyen egy munkáskülsejű fiatalember ült két leánnyal és egy kisfiúval.
Vegye le ezt a rongyot! - támadtak a fiatalemberre és az egyik hitlerista már oda is nyult, hogy kitépje a fiatal munkás gomblyukból a szociáldemokrata párt jelvényét. A fiatalember nem hagyta magát:
- Mit akarnak tőlem? Ehhez nincs joguk...
Ha nem engedelmeskedik, azonnal bekísérjük a rendőrségre!- Kiáltották a hitleristák és fenyegető mozdulatokkal csaptak a bajonettjükre: A szóváltásra természetesen szoros embergyűrű vette körül a padot és néhány perc mulva már több százan asszisztáltak a mind izgalmasabbá váló összetűzésnél. A csoportból ekkor egy csizmás, bricseszes ember lépett elő, akiről később kiderült, hogy gazdatiszt és arcul ütötte az egyik hitleristát, a többiekre pedig izgatottan támadt rá a tömeg: Szégyelljék magukat! Mit izgágáskodnak? Kiabálták és már szorongatni kezdték Hitler ifju magyar híveit.

Végre nagy nehezen egy rendőr furta magát keresztül a sok száz emberen és a válságos helyzetben levő horogkereszteseket el akarta kísérni. De egymagában tehetetlen volt, nem tudta megvédeni a bajba jutott hitleristákat. Öklök és botok emelkedtek a levegőbe, pofonok csattantak el. A Széchenyi-fürdő előtt az egyik hitlerista kirántotta a bajonettjét, de nem tudta használni, mert egyszerre tízen is lefogták a karját.

A rendőr sípjelére ekkor már két másik rendőr érkezett a botrány színhelyére, akik oszlásra szólították fől a tömeget, amely ekkor közel ezerre is fölszaporodott és mindenünnen hangzott a kiáltás a horogkeresztesek felé:

Heccelni jönnek ide! Nincs elég bajunk! Éppen ezekre van szükség!
A közönségen akkora izgalom vett erőt, hogy egy-két nyakleves és ütleg minden hitleristának kijutott, aki nem bírt idejében elmenekülni. A tömeg egy része azt hitte, hogy a rendőrök a horogkereszteseket próbálják védeni, így történt, hogy Ürge József rendőrtörzsőrmestert kődobás érte.

A törzsmester kardot rántott, sípjába fujt és nemsokára 8 rendőr érkezett futólépésben a Hermina-uton lévő 22-es őrszobáról, hogy rendet teremtsen. Oszlásra hívták fől ujra a hatalmas tömeget, amely nem engedelmeskedett az egyszeri fölhívásnak. Amikor a rendőrök látták, hogy másképp nem tudnak célt érni és a helyzet egyre fenyegetöbb, kardot rántottak s így rontottak a tömeg közé.
Erre mindenki ijedten menekült, sokakat laposvágás ért, de élesvágástól senki sem sebesült meg. A tömegből nyolc horogkeresztes fiatalembert bekísértek a 22- es őrszobára és ott igazoltatták őket, a közönségből senkit sem állítottak elő.

Egy rendőrfelügyelő, akit az Angol Parkból hívtak a tumultnózus jelenetek színhelyére, azonnal jelentést tett a főkapitányság központi ügyeletén. Andréka főkapitányhelyettes a jelentés vétele után úgy intézkedett, hogy a rendőrposztokat a Városliget egész területén erősitik meg és
kerékpáros rendőrök cirkáljanak a Liget utjain, nehogy a botrányos verekedés megismétlődhessék.