A német választásokon még mindig nincs abszolut többség

Csüggedt és bágyadt volt a vasárnapi német választás, csüggedt és bágyadt nap, amely e választás után a német birodalomban fölvirradt!A választás eredménye nem jelent se javulást, se tisztulást a német káoszban.

A pártok számaránya eltolódott ugyan, de nem eléggé és az erőviszonyok alapjában ma is ugyanazok, amelyek a Papen-kormányt a megelőző birodalmi gyülés föloszlatására késztették.

A nemzeti szocialisták tekintélyes számu szavazatot vesztettek, a mérsékelt marxizmus képviselői, a német szociáldemokraták szintén kevesebb képviselővel vonulnak be a Reichstagba, de Hitler pártja még mindig a legerősebb frakció marad a német törvényhozásban és a szocialista képviselők helyeit a moszkvai kommandótól függő kommunisták, a német polgári rend legelszántabb ellenségei foglalják el.

Ezzel szemben pehelysullyal esik a latba, hogy a Papen-kormány hivei, Hugenberg vezetése alatt álló német nemzetiek mandátumainak száma növekedett, mert ez a párt az öt nagy párt között még mindig a legkisebb maradt.

Ki tudja, milyen megoldásokhoz folyamodik a Papen-kormány, amelynél sulyosabb föladatot a háboru óta egyetlen civilizált állam kormánya sem vállalt magára? Ujabb, harmadik választást megkockáztatni az eddigi tapasztalatok után meddő és céltalan kisérlet volna! Viszont parlament nélkül kormányozni csak az alkotmány nyilt megszegése utján lehetséges, ami viszont a birodalmi egység megbomlásának veszedelmét idézi föl.

Egy órakor már megvan az eredmény

(Zárójelben az egyes pártokra eső szavazatszázalék és a megszerzett mandátumok száma.) Leadtak összesen 35.300.000 szavazatot, amely így oszlik meg:
Nemzeti szocialisták (Hitler) 11.729.201 (33.2 %) 195 mandátum.
Szocialisták 7.266.873 (20.7 %) 121 mandátum.
Kommunisták 5.975.538 (17 %) 100 mandátum.
Centrum 4.191.771 (11.9 %) 70 mandátum.
Német nemzetiek (Hugenberg) 2.950.659 (8 %) 50 mandátum.
Bajor néppárt 1.080.124 (3.1 %) 18 mandátum
Német néppárt 660.382 (1.8 %) 11 mandátum.
Állampárt 327.358, 5 mandátum.
Keresztényszocialisták 395.707, 6 mandátum.
Német hannoveri párt 62.880 (1 %)
Gazdasági párt 106.550 (1 %)
Német parasztpárt 144.317 (2 %)
Landvolk 104.930 (1 %)
Népjogpárt 31.858.
Szocialista munkáspárt 19.744.
Töredékszavazatok 224.110.