Határreviziót a Tiszáig

Nagyvárad, november 27.
Nagyvárad lakossága több mint egy hete azoknak az izgalmaknak hatása alatt áll, amelyet a vasárnapra hirdetett revizióellenes gyülés híre váltott ki. A vasárnapra virradó éjszaka folyamán megérkezett Nagyváradra kisebb szvitjével Stelian Popescu volt igazságügyminiszter, az „Universul” főszerkesztője. Magukkal hozták a megfelelő fölszereléseket, mikrofonokat, hangszórókat és táblákat is, amelyeket a tömeg fog körülhordozni fölvonulásakor. A rendőrprefektus már szombaton fölhivta a magyar lakosságot, hogy viselkedjék nyugodtan, tartsa magát lehetőleg távol az eseményekről, nehogy provokálások történjenek. Kijelentette a prefektus, hogy biztosítja mindenkinek vagyoni és személyi biztonságát.

Szombaton 1600 főnyi csendőrkülönítmény érkezett a városba. A rendőrség reggel 6 óráig a rendőrprefektus vezetésével volt permanenciában, majd reggel 6 órakor kormányintézkedés folytán Popovici Péter megyei prefektus vette át a karhatalmi intézkedések és közbiztonsági fölügyelet irányítását. Nagy csendőrkülönítmény állott a Károly király-, azelőtt Szilágyi Dezső-utcában, ahol a magyar lapok, A „Nagyvárad”, az „Estilap”, az „Erdélyi Lapok” és a „Nagyváradi Napló” szerkesztőségei és kiadóhivatalai vannak.

Reggel ½ 8 órakor megérkeztek az első parasztküldöttségek, amelyek gyalogszerrel vagy szekerekkel jöttek a városba és a vasúti állomás előtti téren gyülekeztek a tartalékos tiszti egyesület tagjainak és a nagyváradi jogakadémia diákjainak rendezése mellett, 9 óra körül befutottak azok a megyei vonatok, amelyekhez külön kocsikat csatoltak a falusi parasztküldöttségek résztvevői számára. A 6000 főre szaporodott menet ½ 10 órakor indult el a városba. A parasztok nemzeti viseletben, a magukkal hozott zenekarok kiséretében vettek részt a fölvonulásban, nemzeti zászlókkal és ilyen szövegű táblákkal: „Békét akarunk!” „Követeljük a békeszerződések tiszteletbentartását!”

A Szent László-téren, most Egyesülési-téren, a királyszobor előtt hangzottak el a beszédek, amelyeket a hatalmas térnek négy pontján fölszerelt megafonok közvetítettek a mintegy 8000 főnyi hallgatóságnak. A gyülést Zigre Miklós nyitotta meg. Arról szólt, hogy Nagyvárad és Biharmegye román népe tiltakozik minden kisérlet ellen, amely a mostani határok megválasztását célozza. Fölkérte a tömegeket, hogy méltóságteljesen viselkedjék ennek a demonstrációnak során és ne keveredjék olyan kérdésekbe, amelyek kompromittálnák ezt a nemzeti megmozdulást.

Jacob Lázár egyetemi tanár után Stelian Popescu, az „Universul” főszerkesztője szólalt föl, aki többek közt ezt mondotta: - „Ha reviziót akarnak, nekünk is lehetnek reviziós igényeink. Mi is kérjük esetleg a határok megváltoztatását!" A tömeg soraiból erre többen közbekiáltottak: „A Tiszáig!”

Sofronic György egyetemi tanár, volt nagyváradi polgármester után még ötven szónok beszélt, de beszédidejüket mindössze 2 percben szabták meg. Sem állami, sem városi hatóságok aktiv rész nem vettek a gyülésen, senki hivatalos intézmények nevében nem szólalt föl.

A hatóságok kizárólag a rend föntartására ügyeltek.

Délután 3 órakor Popovici prefektus telefonon jelentette Maniu miniszterelnöknek és Crisan erdélyi miniszternek, hogy a demonstráció végetért és a revizióellenes gyülés rendben folyt le. Este nagy diákbál volt a Casa Nationalban, de ezuttal sem történt semmi rendzavarás.

A város magyar lakossága megnyugvással fogadta, hogy a hatóságok, különösen a megyei prefektus és a rendőrprefektus a legnagyobb eréllyel és figyelemmel gondoskodtak arról, hogy a magyarságot semmiféle sérelem ne érje.