Hindenburg Hitler ma ismét fogadja

Berlin, november 20.
Meissner, Hindenburg birodalmi elnök államtitkára vasárnap késő délután a Kaiserhof szállóban fölkereste Hitltert, akivel hosszabb megbeszélést folytatott.

Meissner tolmácsolta Hitler előtt a birodalmi elnöknek azt a kivánságát, hogy folytassa a tanácskozásokat a kormányválság megoldásáról és hétfőre meghívta őt az elnökhöz. Politikai körökbe biztosra veszik, hogy Hitler holnapi tanácskozása Hindenburg birodalmi elnökkel döntő módon hozzájárul a politikai helyzet tisztázásához, sőt valószinünek tartják, hogy Hitler kancellárrá dezignálása is megtörténik.

Vasárnap a délutáni órákban Göring birodalmi gyülési elnök magához kérette a bajor néppárt és a centrum vezéreit. A tárgyalás eredményéről nem adtak ki jelentést, hir szerint azonban lényeges kérdésekben még nagy nézeteltérése állanak fönn.

Göring elnök a német nemzetiek vezérét, dr. Hugenberget is meghivta a megbeszélésre, aki azonban a meghívást nem fogadta el. Hugenberg kijelentette, hogy hajlandó politikai megbeszélést folytatni Hitlerrel, azonban az elmult hetek eseményei után nem fogadhatja el Göring meghivását, amelyet szokatlan módon juttatott el hozzá.

A német néppárt vezérét, Dingeldeit, mindeddig semmiféle megbeszélésre nem hivták meg. Néppárti körökben azon a nézeten vannak, hogy a párt vezérének nincsen semmi oka, hogy Göringgel tárgyalásba bocsátkozzék. Szerintük csak akkor volna értelme tárgyalni a birodalmi gyülés elnökével, ha azon a tárgyaláson Hitler is részt venne.