Schleicher

Lehet, hogy csak a most következő hét hőse, de bizonyos, hogy a viharos német események legfőbb mozgatója e szögletes állu, szélesen ácsolt arcú német generális, aki karrierje javát a háboru után futotta be.

Hüvös, kemény pillantása, keskeny és egymásra szorított ajkai, magas és csontos homloka nem árulnak el csak erőt és akaratot. Kissé brutális erőt és talán egyoldalú és makacs akaratot, pedig ebben a porosz katonában több lakik, mint amennyit külseje elárul.

Hajlékonyság és simulékonyság, rendkivüli kombinációs képesség, finom tapintat és páratlan emberismeret. Nagy színészi hajlam, kitűnő modor, kedélyes társalgóképesség és mindenekfölött, megtévesztő szeretetreméltóság.

Ezzel a furcsa jellemi vegyülékkel emelkedett a magasba Schleicher őrnagy a háborut követő években, így nyerte meg minden föllebbvalója bizalmát s ezzel a képességeivel építette ki főnöke. Gröner tábornok háta mögött azt a hivatali gépezetet, amely a tábornokot hadügyminiszteri székéből és Brüninget a kancellári méltóságból kiemelte. A német válság legutolsó föl vonásában sem szerepelt Schleicher tábornok a nyilt szinen, de a színfalak mögött az ezerujju gépmester titokzatos szerepét ő töltötte be.

Az ő müve Hitler lejáratása, az ő eszméje volt a horogkeresztes vezért, aki sulyos anyagi zavarokkal küzd, mert óriási szervezetének alkalmazottait nem tudja fizetni, megkínálni a kormányalakítással, de egyúttal teljesíthetetlen foltételekhez füzni a megbízatást, s az ő agyából fakadt a diabólikus gondolat, ugy bogozni és forgatni a válságot, hogy az uj elnöki kormány, amely természetesen ujból csak a porosz urak köréből kerülhet ki, mint egyetlen elképzelhető megoldás, mint az utolsó mentőhorgony szerepeljen a tömegek előtt.

A játék, amelynek mestere Schleicher tábornok, nehéz és veszélyes. Kinek a kezében van az utolsó kártya, azt e percben senki se tudja, csak annyit látunk, hogy a kártyákat, amelyeknek forgásától Németország és talán Európa sorra függ, e szürkezubbonyos bűvész tartja ujjai között.