XIII. Leo pápa halála

XIII. Leo földi maradványait julius 25-iként este eltemették. A pápaválasztó bibornok-testület julius 31-ikén bezárkózik a konklavéba, hogy megválassza az uj pápát.

Az olasz királyi udvar a pápa betegsége és a halotti gyászszertartások alatt nagy figyelmet tanusitott; az is, hogy Viktor Emánuel király elhalsztotta francziaországi látogatását, a Vatikánban jó hatást tett. Oreglia is nagy tapintatot tanusitott a haláleset alkalmából tett intézkedéseiben és a politikai hatóságokkal való érintkezésben. Nem egy jel mutatja, hogy a Vatikánban egészen más most a politikai hanulat, mint volt IX. Pius halálakor. A harczias politikai párt már vereséget szenvedett.