„Vízi Zeppelin”

Minden oldalról zárt, szivaralakú, valóságos „vízi Zeppelin” ez; hátul közönséges vízicsavarok hajtják, de nem úszva, mint a rendes hajó, hanem a víz színén lebegve siklik előre s torpedószerű teste óriási sebességgel fúródik előre a levegőben. Feltalálója szerint a „vízi Zeppelin”1500 utast 36 óra alatt tudna az Atlanti-óceán egyik partjáról a másikra átvinni.

Ha ez a találmány beváltja a hozzáfűzött reményeket, éppúgy korszakalkotó lesz a hajózásban, mint ahogy A. E. Caneghem belga mérnök találmánya a vízierők felhasználásának terén ígér forradalmi átalakulást. Tudvalévő, hogy a szén, meg a petróleum mellett a vízierő az emberiség legfontosabb erőforrása, amiből gépeket hajtó, világító, melegítő villamosságot állít elő.

Ámde eddig csak áramló víz, a patakok, folyók, vízesések erejével tudtunk villamos áramot termelni. Turbináinkat, melyek az áramfejlesztő gépeket hajtják, csak a zuhatag, a folyó tovahömpölygő vize tarthatja forgásban; egy tóban például hiába helyeznénk el turbinát, nem működnék.

Caneghem mérnök most olyan készülék tervét hozta nyilvánosságra, mely szerinte az állóvizeket is haszonnal értékesítheti villanyerő termelésére, úgy, hogy a jövőben minden kis falú, melynek határában tó van, saját áramfejlesztőtelepet rendezhet be, mely ingyen termeli a villamos áramot.

Részletek egyelőre nem ismeretesek a tervekből, kétséget nem szenved azonban, hogy beláthatatlan jelentőség bír, ha csakugyan sikerül megvalósítani. A tavak éppoly engedelmesen fogják hajtani a villamos gépeket, mim ma a Niagara, vagy a Zambézi mennydörgő vízfüggönye és újabb száz meg százezer lóerők fognak az emberi jólét boldogulás szolgálatába szegődni.