A papírdollár legyőzi az aranydollárt a külföldi tartozások fizetésénél

A kormányhoz közelálló körökben legutóbb olyan hírek terjedtek el, hogy a dolláradósságok kérdését a kormány mindenkit kielégítő módon fogja megoldani. Imrédy pénzügyminiszter eddig ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy az aranydollárban kikötött adósságokat a külföldi hitelezők számára a dollár régi árfolyamán legyenek kötelesek az adósok a transzferalapba befizetni, tekintet nélkül a dollárnak időközben bekövetkezett jelentős értékcsökkenésére.

Ezzel szemben ellenzéki oldalról ismételten rámutattak arra, hogy egyetlen más állam sem kötelezi saját polgárait arra, hogy a külfölddel szemben fennálló aranydollártartozásaikat a dollár régi árfolyamán fizessék és még az Egyesült Államokban is papírdollárt fogadnak el az aranydollárban kikötött régi tartozások kiegyenlítéséül.

Az aranydollár-papírdollár kérdésében az utolsó héten ismételt tanácskozások folytak a kormány egyes tagjai között. Jólinformált helyről arról értesültünk, hogy az utolsó ilyen tanácskozáson, amelyet pénteken este közvetlenül Imrédynek Londonba utazása előtt tartottak a földmívelésügyi minisztériumban, a pénzügyminiszter közeledett Kállay földmívelésügyi miniszter álláspontjához és nem zárkózott el az elől, hogy az aranydollárban fennálló tartozások ezentúl a dollárnak mindenkori hivatalos árjegyzése szerint legyenek fizethetők.

Hír szerint a kormány papírdollár-rendelete már a legközelebbi napokban megjelenik. A rendeletre vonatkozólag Sztranyavszky Sándor vasárnap tartott mezőtúri beszédében a következőket mondotta: 
– A dollárkölcsönök aranyzáradékával kapcsolatban átmeneti jellegű, de megnyugtató intézkedéseket tesz a kormány. Ennek az intézkedésnek lényege az, hogy a dolláradósok számára lehetővé válik majd a napi árfolyamon a kamatok befizetése, s ezt az illető számlájának javára írják. Ez az intézkedés egyúttal kísérlet lesz a végleges rendezés módjának megtalálásához is.