Szovjetfelhők

Oroszország lakosságának 85%-a földművelő s ebből s százmilliós tömegből a gépőrültek szektája éhező rabszolgacsordát nevelt. A kollektív farm teljesen csődöt mondott.

Stalin ötórás beszédben védte a gépesített államszocializmust a februári kongresszuson. Molotov három óráig olvasta a statisztikákat, de a kongresszus néma csöndben hallgatott.

A gaz felveri az orosz földeket, az állatok elhullottak, a gabonakvótát nem szolgáltatták be s az őszi vetés elmaradt. A traktorállomásokra katonaságot küldtek, a Kaukázusban kihirdették a hadiállapotot s a rongyos kulákok ezreit hordják a börtönökbe vagy a golyó elé. A Volga vidéket, Ukrajnát ós Nyugat Szibériát a szó szoros értelmében kirabolták a városi lakosság élelmezésére a nincs tavaszi vetőmag. A szuronyokat a falu mellének állították, a Prawda tele van vad fenyegetésekkel a szabotáló paraszt ellen s azt ígéri, hogy kimozgósítják a városi lakosságot a termőföldekre...

A kollektív farmokon 75 kopek a bér, de 15 rubel egy csirke. Százával ácsorognak az emberek a városi boltok előtt, a fekete, csurgós kenyérért. Megint kitört az utazási láz. Aki falun van, rohan a város felé, - a városból a kiéhezett falvakba emigrálnak.

A lakosság évenként 3 millióval szaporodik, a munkanélküliek száma egy év alatt egy millióval nőtt. A szovjet urai vérbeborult szemekkel keresik a bűnösöket s az idegeket összeroppantó belső feszültség miatt elfelejtik már a világforradalmat.

A komintern nagyot bukott. A német eseményeket udvarias közönnyel nézik, a japán konfliktustól félnek s az idegeneket kirúgják az állásokból. Kun Bélát és Rudnyánszkyt menesztették s a német elvtársaknak megüzenték, hogy maradjanak otthon. Ebben az évben új tagokat nem vesznek fel a kommunista pártba s Stalin megígérte a belső tisztogatást is.

A nevelésügyi janicsárizmus nem teremtett kultúrát. A mechanika és a gép nem adott lelket. A proletár megtartotta a láncát s a paraszt elveszítette a kevés szabadságot.

És most jön az új vihar.

Az orosz nép vár valamire. A templomok zsúfolásig tele vannak a megsokasodtak a gyertyák a kazáni Szent Szűz szomorú képe alatt.

Rájniss Ferenc