Dávid és Góliát az adólámpák között

 Irógép, melyet szellemek kezelnek

Távolból irányítható készülékekről lévén szó, emlékezzünk meg a legújabb rádiótalálmányról: Glen W. Watson detroiti mérnök rádióhullámokkal működő írógépéről. Ez előtt a boszorkányos masina előtt nem ül senki és mégis szaporán kopogtatja a betűket a fehér papíroslapra. Spiritiszta ülésre kívánkozó látvány.

Pedig a dolognak egyszerű a nyitja. A leírandó szöveget rádióállomással továbbítják; annak hullámait az írógéppel összekötött vevőkészülék felfogja és működésbe hozza a megfelelő billentyűket. A gép fantasztikus gyorsasággal dolgozik, állítólag 1200 szót kopogtat le percenként.

Dávid és Góliát az adólámpák között

Az önműködő készülékek valóságos csodája még az az apró légkörkutató rádiógép melyet újabban Amerikában használnak a meteorológusok. Tudvalevő, hogy a légkörkutató intézetek a felsőbb levegőrétegek vizsgálatára műszerekkel terhelt apró léggömböket szoktak föleregetni, melyek műszerei a magasban önműködőleg följegyzéseket készítenek aztán visszakerülnek a földre.

Előfordul már most, hogy a műszereket nem találják meg, vagy ha megtaláljuk, avatatlan kezébe kerülve, megrongálódnak, nem szolgáltatják be őket az intézetnek és a nagy tudományos értékű adatok elvesznek a kutatás számára. Amerikában most úgy segítettek ezen, hogy a léggömbre, a műszer mellé, kicsiny rádióadókészüléket erősítettek, mely a magasból állandóan lerádiózza a földön álló megfigyelőnek a műszerek adatait.

Elképzelhetjük, milyen aprónak kell lennie ennek az adógépnek, hogy ne terhelje meg túlságosan súlyával a magasba törő léggömböket. Ez nyilván a világ legparányibb adóállomása; gyufaskatulányi lámpácskája pedig méltán az adócsövek Dávidjának nevezhető. A lámpák Góliátja ezzel szemben alighanem az a 2 méter magas és 50 kg. súlyú csőszörnyeteg, melyet nemrég helyeztek üzembe a  adóállomása. 

24 cm. hosszú katódja ceruzavastagságú; teljesítőképessége 100 kw, 136 lóerőnek felel meg. Ez ötször annyi, mint a jelenleg használatos 20 kw-os adólámpák teljesítménye. Csak a fűtéséhez nem kevesebb mint 6.75 kw. azaz több mint kilenc lóerőnyi áramenergia szükséges, ami elegendő volna 170 db, egyenkint 40 wattos izzólámpa világításához.

Öt ilyen lámpával fölszerelt adóállomást már a tengeren túl is kényelmesen lehetne venni. Általában a rádióállomások erőssége újabban rohamosan nő. Néhány esztendővel ezelőtt a 2-4 kw-os, adó, még nagynak számított, ma pedig a 60-70 kw-os állomás egész közönséges valami.

Oroszországban 100 kw-os adók dolgoznak, Amerikában pedig 400 kw-os állomás felállítását terezik. Mi sem természetesebb, minthogy az adóenergiának ez az állandó növelése mindinkább javítja a vételi viszonyokat.