A rádió mint Sherlock Holmes és az ultrarövid hullámok

A rádió haladása az emberi élet minden területén áldásosan érezheti hatását. Az utóbbi idők eredményes rendőri nyomozásai is nagyrészt a rádiónak köszönhetik sikerüket. Ma már az egész világon a rádióhullám segítségéhez folyamodnak a nyomozó hatóságnak, hogy villámröptével utólérje és az igazságszolgáltatás kezére juttassa a menekülő gonosztevőt.

London minden őrszobáját gyorsműködésű távíró és rádió köti össze a Scotland Yard-dal, úgyhogy az óriási város területén szétszórva lévő rendőri gócpontok szorosan együttműködhetnek, ami a nyomozás munkáját nagymértékben elősegíti. Amerikában az őrszemek apró, hordozható rádiókészülékek útján érintkeznek a központtal.

A képtávirót gyakran veszik igénybe körözés alatt álló egyének arcképének és ujjlenyomatának gyors szétküldésére. A bűnügyi rádiószolgálat ma már óriásivá nőtt a hálózatának köszönhető, hogy mindenüvé követhetjük a menekülő bűnöst, nincs a világnak az a félreeső szigete, vagy elhagyatott dzsungelje, ahol rá ne találna a törvény keze.

A rádiótechnika fejlődése egyre-másra termeli ki a csodálatosabbnál csodálatosabb találmányokat. Ezek közé tartozik a rádióorgona, melyet egy amerikai gyár épített. Sípok és levegő nélkül működik és mégis a legpompásabb orgonaszót hallatja, ha leütik a billentyüt. Rádiócsövek villamos rezgései hozzák létre benne a hangokat, hangszóróval.

Rádiólámpák muzsikálnak azokban a különböző fajtájú „éterzenegépek”-ben is, melyeket német, francia és orosz feltalálók lepték meg újabban a világot. De a teteje mindennek az, hogy Ferrié francia tudós és katonatiszt rádió segítségével hallhatóvá tudja tenni a csillagok zenéjét.

Az égitestek pislákoló fényét érzékeny fotocella villamos rezgésekké alakítja s azok rádióhullámokban fölerősödve, a hangszóróban hallható hangokká alakulnak. A „szférák zenéje” tehát már nem költői ábránd, hanem megelevenedett valóság.

Nem kevésbé csodálatraméltók azok a kísérletek sem, melyeket a német rádiótechnikusok 2-4 m. hosszuságú, úgynevezett „ultrarövid” hullámokkal folytatnak. Nincsen kizárva, hogy ezek a hullámok valamikor nagy szerepet fognak játszani a rádióforgalomban, mert, mint a kísérletekből kitűnt, éjjel-nappal egyaránt jó vételt biztosítanak és mentesek azoktól a zavaroktól, melyek a jelenlegi hulllámhosszakon annyiszor megrontják a rádiózók örömeit.

De még más szempontból is jelentőseknek ígérkeznek, mert a kísérletezések azt is kimutatták, hogy az ultrarövid hullámok bámulatos erőhatásokat és tüneményeket nyilvánítanak meg környezetükben. Neonlámpák nagy erővel világítottak, ha az ultrarövid hullámokat keltő adókészülék közelébe kerülnek, hulló fémforgácsok pillanat alatt fehér izzásig hevültek és elégtek, vegyszerek szinüket változtatták.

Sőt, mint észrevették, az élő szervezetre is jelentékeny hatást fejtenek ki; baktériumölő erejük van, genyes részeket, kóros szövetképződményeket meggátolnak terjedésükben. Sok tudós ezért máris az orvostudományok új hatalmas fegyverét látja az ultrarövid hullámban és azt állítják, hogy gennyes fertőzéssel járó betegségek, sőt a rák és tüdővész ellen is sikerrel föl lehet majd őket használni.

Egyelőre még nem tudhatjuk, mi válik valóra ezekből a vérmes reményekből. De az eddigi eredmények máris szédítő perspektívát nyitnak előttünk s a rádió egy napon talán nem csak szórakoztatója, hanem orvosa is lesz az emberiségnek.