Berlin vagy Róma?

Pünkösdkor dönt Bécsben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

Pünkösdkor kezdődik Bécsben az 1986. évi olimpiász előkészítő kongresszusa Baillet Latour gróf elnöklete alatt. A nemzetközi olimpiai bizottság nagynevű elnökének kétségtelenül nagy diplomáciai ügyességre lesz szüksége, hogy megoldja azt a bonyodalmat, amely a berlini olimpiász megtartását fenyegeti.

A Hitler-kormány ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy a német olimpiai bizottságnak semmi köze a berlini olimpiászhoz, és annak minden ügyét Van der Osten Tschauen őrnagy, a kormány által kinevezett sportfőbiztos fogja teljhatalmúlag intézni.

A német olimpiai bizottság mellőzése természetesen a nemzetközi olimpiai bizottság kikapcsolását is jelentené és ezért vagy sikerül megállapodást létesíteni német illetékes körökkel abban az irányban, hogy a német olimpiai bizottságot visszahelyezzék nemzetközileg elismert jogaiba vagy a bécsi kongresszus arra az elhatározásra fog jutni, hogy az 1936-i olimpiász nem Berlinben lesz.

Ebben az esetben a nemzetközi előkészítő bizottság utasítaná a különböző országok olimpiai bizottságait, hogy versenyzőik maradjanak távol a berlini olimpiásztól és az olimpiászt Rómában rendezzék meg.

Az olaszok ebben az irányban nagy propagandát fejtenek ki. Miután a bécsi kongresszussal egyidejűleg Párizsba ülést tart a nemzetközi úszószövetség, ennek véleményét is ki fogják kérni a végleges döntés előtt, amelyre érthető izgalommal figyel az egész világ sportközvéleménye, mert most dől el, vajon Berlinben vagy Rómában gyullad ki az olimpiai fáklya tüze.