Agyonlőtték hálószobájában a német gyáripar egyik vezérét

Agyonlőtték hálószobájában a német gyáripar egyik vezérét, aki Franciaországba akart utazni- Nobel- díjas orvostanárokat is elmozdítottak állásukból
Berlin, április 9.

Németország forradalmi átalakulásának villámsebesen pergő filmje vasárnap is egyéni akciók, horogkeresztes és hatósági intézkedések egész sorát vetíti a lázas izgalommal figyelő nézők szeme elé. Kétségtelenül az a hír fogja a legnagyobb feltűnést kelteni az egész világon, hogy
a német gyáripar egyik vezérét, éjnek idején megrohanták hálószobájában az S. A. emberei.

Egyes verziók szerint Hans Sachs gyárost, a világ legnagyobb kötött- szövöttáru gyártelepének tulajdonosát agyonlőtték, viszont a chemnitzi hivatalos jelentés öngyilkosságról számol be.

A Leipzinger Neueste Nachrichten a nemzetiszocialista párt chemnitzi végrehajtóbizottságától a következő közlést kapta:

Hans Sachs gyáros a világ legnagyobb kötött-szövött árú gyárának, a Marschall Franch & Sachs chemnitzi részvénytársaságnak társtulajdonosa szombatra virradó éjjel hálószobájában agyonlőtte magát, hogy elkerülje az őrizetbevételt, amelyet a rendőrség S.A. csapatbeliekkel együtt készült foganatosítani. Sachs az éjszaka Franciaországba akart utazni, útlevelét 3500 frank devizával együtt, valamint útipoggyászát lefoglalták.

Ellenőröket kapnak a zsidó ügyvédek

Kerl porosz igazságügy-miniszter rendeletet bocsátott ki, amely azokra a zsidó vallású ügyvédekre és közjegyzőkre vonatkozik, akik a jövőben engedélyt kapnak, hogy folytathassák hivatásukat. Miután a keresetüktől megfosztott ügyvédek és közjegyzők felmondtak össze alkalmazottaiknak, az igazságügy-miniszter többek között attól teszi függővé gyakorlatuk folytatását, hogy a nemzeti szocialista párt által jelölt tisztviselőket alkalmazzák irodájukban. Aki mást mer alkalmazni, azt az ügyvédi, illetve közjegyzői hivatás gyakorlásától örökre eltiltják.

A zsidó ügyvédeknek a törvénykezésből történt csaknem teljes kizárása után most sor került a zsidó vallású szabadalmi ügyvivőkre is Németországban. A nemzeti szocialista jogászok szövetsége akciót indított annak érdekében, hogy a zsidó vallású német szabadalmi ügyvivőket ugyanolyan elbánásban részesítsék, mint az ügyvédeket.
A zsidóvallású orvosoknak a kórházakból és más hivatalos állásokból való eltávolításánál sem múltra, sem érdemekre, sem hírnévre nem voltak tekintettel.
Az elbocsátott egyetemi tanárok közül három megkapta az orvosi Nobel-díjat és több mint negyven azoknak a főorvosoknak a száma, akik a háborúban az I. osztályú vaskereszttel lettek kitüntetve.

A lapvállalatoknak nemzetiszocialisták által való birtokbavétele folytán a Kölnische Volkszeitung is gazdát cserélt.

A lapot kiadó Kölner Görreshaus Rt. elhatározta a felszámolást és a részvénytársaság élén álló Maus főkonzul és Stocki konzul lemondtak. Az új szerkesztőség élén már nemzeti szocialisták állanak és a lap legújabb száma bejelenti úgy a politikai, mint a gazdasági irányváltozást.

Remarque- él
Zürich, április 9.

Az utóbbi napokban ellenőrizhetetlen hírek terjedtek el arról, hogy Erich Maria Remarque-ot, a Nyugaton a helyzet változatlan világhírű íróját, elrabolták és meggyilkolták. Erich Maria Remarque, mint ismeretes, elkeseredett ellensége a hitlerizmusnak és épp ezért amikor a német nemzeti szocialista mozgalom mindjobban előretört, Remarque lemondott német állampolgárságáról, kiköltözött Svájcba, ahol felvette a svájci állampolgárságot.

A berlini kormány a luganói német képviselet útján most hitelesen megállapította, hogy Remarque a Ponto Ronso mellett lévő birtokán él Luganó közelében. A róla terjesztett hírek tehát – legalábbis egyelőre- nem felelnek meg a valóságnak.