25 év alatt csak 94 községben tagositottak

Magyarországon 3400 községből még 2800 nincsen tagositva és az utolsó huszonöt évben csak 94 község területén hajtották végre ezt a fontos munkát.

Ez vonja maga után,
hogy nálunk például a kaszálók nem 3-4, hanem 10, sőt 40 darabban fekszenek, sokszor félholdnál is kisebb területekre tagolva.

Pedig példák mutatják,
hogy a tagositott föld, ha kisebb terjedelmü is, többet hajt, mint a nagyobb terjedelmü, de szétszórt birtok. A széttagolt föld nagy idő- és helypazarlással, trágyaveszteséggel, fölösleges fuvarozással és más hátrányokkal jár.

Megbizható adatok szerint husz százalékkal növekszik
a tagositott kisbirtok terméshozama. A tagositás végrehajtása tehát a kisgazdatársadalom anyagi megerősödésének és fizetésképességének fokozásával járna.