Franciaország nagy diplomáciai akciója a keleteurópai béke megszilárdítására

London, július 2.
(A Havas-ügynökség jelentése.) Az utóbbi napokban a világgazdasági értekezlet tárgyalásaival párhuzamosan Lengyelország, a kisantant, Törökország és a szovjet megbízottai között megbeszélések folytak és arra irányultak, hogy közösen elfogadják a támadó fél megjelöléséről Politisznek a leszerelési értekezlet különbizottságában előterjesztett javaslatát, amelyhez Franciaország már hozzájárult. A közösen meghozandó határozatban az aláírók kimondják a támadástól való tartózkodás kölcsönös kötelességét is.

A tanácskozásokban élénk részt vesz Litvinov és Titulescu: azt hiszik, hogy ezzel kapcsolatban most Besszarábia kérdését is elintézik. A Havas értesülése szerint az aláírás előtt álló egyezmény lényeges és a francia álláspontnak mindenben megfelelő tényezője lesz a keleteurópai béke megszilárdulásának.

Moszkva, július 2.
Londonban Litvinov és Titulescu tovább folytatják az orosz-román megnemtámadási szerződés megkötésére irányuló tanácskozásokat. A tárgyalások anyaga a következő:
1. Az orosz-román diplomáciai kapcsolatok helyreállítása.

2. A két állap kibékülése a besszarábiai kérdésben.

3. Megnemtámadási paktum Oroszország és a kisantant között.

4. Gazdasági problémák. Oroszország és a kisantant kereskedelmi kapcsolatainak felvétele.

Bukarest, július 2.
Jendrejewicz lengyel miniszterelnököt és feleségét a pályaudvaron Vajda miniszterelnök fogadta a lengyel miniszterelnököt, akinek útja összefügg azzal a tervvel, hogy a kisántántot és Lengyelországot bevonják Szovjet-Oroszország megnemtámadási rendszerébe.