Fordulat előtt az európai kereskedelempolitika

A szabadforgalom idejében, főleg a háború előtt, az ú. n. legtöbb kedvezményes elv alapján jöttek létre a külkereskedelmi megállapodások. Az utóbbi években a legtöbb kedvezményes elvet egyre jobban kiszorították a kontingentális megállapodások.

Ennek a konstrukciónak két hibája is volt.

A kontingensek kihasználására többnyire hiányoztak a szankciók, a legtöbb esetben nem állapították meg előre az árat. A kompenzációs megállapodások rendszere váltotta fel ezt a szisztémát, amely szerint áruért árut cseréltek egymással az országok.

Új fordulatot jelent a magyar kereskedelempolitikában
is az Ausztriával létrejött szerződés, amelynek az a legfőbb előnye, hogy az alapmegállapodás nincs szorosan bizonyos cikkekhez rögzítve, hanem a gazdasági viszonyok változása szerint módosíthatók a kontingensek, az elvámolási feltételek.

A nemzetközi forgalom összezsugorodása azt mutatja,
hogy a veszteséges export, a dumping, egyike a világválság legveszélyesebb szimptómáinak. Remélhetőleg szélesebb körben érvényesül az a rendszer, hogy a külföldi fogyasztót nem szabad előnyösebb helyzetbe hozni, mint azokat, akik védett vámterületeken belül fogyasztják az illető termékeket.

A németek hangoztatják és természetesen Magyarország is
szívesen alkalmazkodik ehhez, hogy önköltségi áron nem szabad exportálni, mert ez végeredményében becsapásra vezet. Nyíltan, megfelelő vámkedvezményekkel, a termelés támogatásával kell ellensúlyozni a világpiaci és belföldi árak nagy különbségét.

Lényegében ez az új rendszer,
amelyre hovatovább rá fog térni a magyar kereskedelempolitika és amelyet remélhetőleg akceptálni fognak a többi államok is. Ausztria felé a legkönnyebb érvényt szerezni ennek az elvnek és értesülésünk szerint ilyen irányú módosítás várható a magyar-olasz kereskedelmi szerződésben is.

Mindenekelőtt olyan kontingenseket fog megállapítani
az új szerződés, amelyek betartását komolyan veszi mind a két szerződő fél. Árklauzula is szerepel majd az új megállapodásban, olyan árak, amelyek a fentebb említett hátrányok helyett realitást jelentenek.