Elkészült és a héten megjelenik a lisztmárkázási rendelet

A hivatalos lap a közeli napokban fogja közölni a nullásliszt márkázásáról szóló földmívelésügyi miniszteri rendeletet, amelynek értelmében a jövőben a malmoknak jogukban áll nulláslisztjüket állami márkázással ellátni. A márkázás, valamint az ezt megelőző vizsgálati díj azonban igen magas, figyelembevéve a mai búzaárakat, valamint a 32 fillére nulláslisztárat és a búzának mázsánként átlag 15 filléres megterhelését jelenti.

Éppen ezért kérdéses, vajjon a malmok a belföldi forgalomban
a márkázási jogot egyáltalában igénybe veszik-e? Ami a lisztkivitelt illeti, valószínű ugyan, hogy a malmok exportlisztjüket kénytelenek lesznek saját érdekükben állami márkával ellátni, de valószínű, hogy a márkázási díjat a gazdákra fogják áthárítani.

A márkázási díj az államkincstárnak
előreláthatólag közel félmillió pengő bevételt hoz ugyan, mégis helyesebb lett volna alacsony fix díjat megszabni, nehogy a márkázás külön nagy költséggel terhelje meg a külföldön a magyar lisztet.