Az elsüllyedt „ Magyar” gőzös megmenekült tisztjeit és legénységét ünnepélyesen fogadták

Az elsüllyedt „ Magyar” gőzös megmenekült tisztjeit és legénységét ünnepélyesen fogadták vasárnap a Délivasút pályaudvarán


Vasárnap reggel érkezett haza a délivasúti pályaudvaron az a huszonkilenc magyar tengerész, akik a portugál partoknál elsüllyedt Magyar nevű tengeri gőzösről szerencsésen megmenekültek..

Szánalmasan néz ki a hajótöröttek csapata, csak néhányan viselnek tengerészuniformist, a többin összegyűrt, foltozott ruha van, amelyet a parti lakosságtól kaptak. Civil ruhában áll a kis csoport előtt az elsüllyedt hajó parancsnoka: Sághy Ödön tengerészkapitány, tömött aktatáskát szorongat a hóna alatt, abban tartja a hajó összes adatait. Körülötte állnak Szemerády Zoltán távirdásztiszt. Szemerády József kadét, Fehér Béla főgépész, Mesgyán Gyula másodgépész, Csaszlek László harmadgépész, Szendrő György kadét, Klein Gábor kadét, Horváth Kálmán gépészgyakornok, Tarr Béla fedélzetmester és a legénység,

Gyulay Lajos miniszteri tanácsos a kereskedelmi minisztérium, Nagy Gábor tengerészkapitány a magyar tengerésztisztek nevében, azután vitéz Bornemissza Félix, a hajózási és kikötőügyek tanácsosa. Rákos Lajos tengerészkapitány, dr. Koch Nándor és Krémer Lajos MFTR- FŐINTÉZŐ FOGADTÁK a Magyar gőzös menekültjeit, akiket szemmelláthatóan megviseltek a kiállott izgalmak és a fárasztó, hosszú út. Az üdvözlőbeszédek után vége-hossza nincs a kíváncsi kérdezősködésnek. Sághy kapitány ezt mondja:

Szárazföldi ember nem is tudja elképzelni, hogy ezek a derék magyar fiúk milyen hősiesen viselkedtek a hajó elsüllyedésekor. A Figurera-foknál, ahol a szerencsétlenség ért minket, már nagyon sok hajó pusztult el. Nagy viharban haladtunk célunk felé és ott, lehet, hogy egy elsüllyedt hajóroncs ütődött hajónkhoz, amely a csavartengely közelében léket kapott. A hajót el kellett hagyni, megmentéséről szó sem lehetett...

A kapitány most tisztjeihez és matrózhoz fordul:
- Fiúk fájdalmas pillanat ez, amikor búcsúzom tőletek. Köszönöm nektek azt az önfeláldozó és hősies magatartásotokat! Abban a reményben búcsúzom tőletek, hogy rövidesen ismét találkozunk és árbocunkra felhúzhatjuk a magyar lobogót!