Önkéntes öregségi nyugdijbiztositás a mezőgazdasági munkások számára

Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter a mezőgazdasági munkások szociális biztositásának problémái közül elsősorban az öregségi biztositás kérdését kivánja rendezni.

Minthogy az általános és kötelező öregségi biztositás költségeivel
a mezőgazdaság, jelenlegi jövedelmezősége mellett, nem terhelhető meg, a miniszter az önkéntes biztositás fejlesztésével törekszik a kitüzött cél elérésére és a nyugdijbiztositásnak az Országos Gazdasági Munkáspénztár részéről nyujtott szolgáltatásait kivánja olyan mértékben fölemeltetni, hogy azok a mezőgazdasági munkásság részére kivánatossá tegyék az önkéntes nyugdijbiztositást.

Az ez irányban végzett számitások szerint lehetőség van arra,
hogy a pénztár által jelenleg fizetett öregségi segélyeket mintegy 25 százalékkal felemeljék. A miniszter már utasitotta is a pénztár központi igazgatóságát, hogy a kérdést saját hatáskörében sürgősen tárgyalja le.