A zágrábi kisantant-konferencia programja

Zágráb, január 22.
Hétfőn kezdődik a horvát fővárosban a kisantant konferenciája. Jugoszlávia talán legszebb és legeurópaibb fővárosában. A zágrábi konferenciának némi politikai mellékíze is van: tüntetést kíván jelenteni Magyarország, de talán méginkább Olaszország felé. A francia és olasz külpolitika közeledése egy fontos európai kérdésben, az osztrák függetlenség és állami önállóság megvédésének kérdésében bizonyos nyugtalanságot keltett újból a kisantant-kormányok körében.

A zágrábi tanácskozások elsősorban három kérdés körül forognak. Az első az osztrák probléma, a második a reviziós mozgalom és a harmadik a kisantant viszonya Olaszországhoz.
Ami Ausztriát illeti, ma már kétségtelen, hogy ebben a kérdésben nem egységes a kisántánt három államának felfogása.

Benes fentartás nélkül támogatja a francia politikai akciókat, sőt minden befolyásával erélyesebb cselekvésre igyekszik ösztökélni a Quai d’Orsayt, viszont a román politikai körök, mint ez a legutóbbi kormányválság alkalmával is élesen kidomborodott, csak fentartással fogadják a francia iránymutatást és inkább egy semleges álláspont felé hajlanak. Még élesebb az eltérés az osztrák kérdésben Belgrád és Prága között, mert a jugoszláv politika igen jelentős tényezői az olasz nyomás enyhítésére szivesen kacérkodnának a berlini kormánnyal.

A revizió kérdésében annál egységesebb a kisantant kormányának felfogása. Ami az Olaszországhoz való viszonyt illeti, a Prága és Róma között az elmult két évben uralkodó feszültség az osztrák helyzet kiélesedése folytán enyhült ugyan, de viszont a római kormány nem újította meg a közeljövőben lejáró román-olasz barátsági szerződést, ami annak a jele, hogy a francia-olasz közeledés enyhítő hatása délkeleti és balkáni vonatkozásokban a kisantant felé még nem mutatkozik.

Általános volt az a feltevés, hogy a zágrábi konferencián igen behatóan fogják tárgyalni a kisantant és a kialakulóban levő balkáni blokk kölcsönös viszonyát. Maximos görög külügyminiszter lett volna hivatva arra, hogy a zágrábi tárgyalásokon Görögországot és Törökországot képviselje, de úgy látszik, hogy a görög külügyminiszter úgy Rómában, mint Londonban hűvös fogadtatásra talált. Ebben teljes magyarázatot nyert az a tény, hogy Maximos vasárnap estig nem érkezett meg Zágrábba.

Jeftics külügyminiszter vonata már vasárnap reggel befutott és estére megérkeztek Genfből Benes és Titulescu is. A tanácskozások hétfőn délelőtt tíz órakor kezdődnek a zágrábi báni palotában. Délben a zágrábi polgármester ebédet ad a vendégek tiszteletére, délután folytatódnak a tanácskozások, este bál és fogadás lesz a báni palotában. Kedden délelőtt a miniszterek Belgrádba utaznak, ahol aznap délután Sándor király együttes kihallgatáson fogadja őket. Este hat órakor sajtófogadás lesz a jugoszláv külügyminisztériumban, éjfélkor pedig Benes és Titulescu elhagyják Belgrádot.